Konserwator urządzeń transportu bliskiego

Obsługa i konserwacja urządzeń transportu bliskiego wymaga odpowiedzialności za pracę maszyn, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w ich sąsiedztwie.

Wymagania, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać certyfikat na stanowisku pracownika obsługującego i konserwującego urządzenia transportu bliskiego:

- posiadać wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub

 - posiadać wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową;

 - posiadać znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności;

- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności;

- zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje.

W celu zdobycia tytułu zawodowego konserwatora urządzeń transportu bliskiego trzeba wykonać kilka ważnych kroków:

 - trzeba złożyć w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę,

 - następnie należy zdać egzamin kwalifikacyjny”

  1. egzamin ustny z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym
  2. egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

  Pozytywne przejście powyższych kroków kończy się otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego - certyfikat jest ważny przez 5 lat.

Prace, które wymagają styczności z urządzeniami mogącymi stwarzać niebezpieczeństwo zaleca się również tworzenie procedur ich użytkowania i konserwacji. Nie jest to wymóg prawa, ale jest to pomocne narzędzie służące ograniczaniu tzw. czynnika ludzkiego, który może stwarzać zagrożenie i jest najczęstszą przyczyną wypadków.

Stowarzyszenie

  • Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator
    Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator         Szanowni Państwo,   powołane w 2014 roku Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR realizuje cele polegające na promocji i dbaniu o wizerunek operatora, promowaniu zawodu, integracji środowiska operatorów, ośrodków szkolenia oraz producentów i dystrybutorów maszyn roboczych. Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Bieżące informacje na temat stowarzyszenia…

Najbliższe wydarzenie

  •   Maszyny znanej marki będą sprzedawane w Serbii. Kontrakt z West Balkans Machinery został podpisany w styczniu - obejmuje pełną gamę koparek mini, średnich i dużych, a także wywrotek sztywnoramowych, ładowarek kołowych ZW oraz żurawi gąsienicowych Sumitomo.   West Balkans Machinery specjalizuje się w zapewnianiu maszyn dla górnictwa, do kamieniołomów…
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL