Dźwig towarowy – bezpieczna praca na budowie

Dźwig towarowy to pomocnik na budowie, który ułatwia i przyspiesza prace. Są to urządzenia, których użytkowanie wymaga posiadanie uprawnień oraz zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa.

Urządzenia te są przydatne szczególnie tam, gdzie nie ma potrzeby transportu osób, a istnieje konieczność transportu ciężkich ładunków budowlanych.

Operator wind powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, które można zdobyć w zakresie: dźwigi budowlane: (II D), towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne, towarowo-osobowe, dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (I D).

Kurs, który składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych ma na celu przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi dźwigu. Uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do obsługi dźwigu w jednym z podanych wyżej zakresów po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Zdaniem UDT posiadanie powyższych uprawnień zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo w miejscu pracy. UDT zaznacza, że pracodawca przed dopuszczeniem operatora do pracy powinien sprawdzić, czy posiada on odpowiednie uprawnienia. UDT wskazuje także, jakie kroki powinny być podjęte zanim winda towarowa zostanie włączona do pracy na budowie. Przed przekazaniem do użytkowania tego urządzenia pracodawca powinien zapewnić kontrolę stanu technicznego windy, a także przekazać pracownikowi obsługującemu maszynę aktualne informacje o warunkach pracy. UDT podkreśla, że pracodawca powinien przekazać operatorowi windy informacje na temat zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz o rodzaju przewożonych towarów. Pracodawca jest też zobowiązany poinformować operatora o zagrożeniach związanych z użytkowaniem danej windy w określonej konfiguracji i w danym miejscu pracy.

Operator dźwigu przystępując do pracy z windą dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa powinien zwrócić uwagę, czy decyzja zezwalająca na użytkowanie maszyny jest ważna, czy ostatni wpis w dzienniku konserwacji jest pozytywny. Operator powinien sprawdzić stan windy przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Następnie dokonać wpisu w tzw. codziennym przeglądzie dźwigu. UDT zwraca także uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas ładowania towaru do windy, a następnie jego prawidłowego wyładowania.

Dźwigi towarowe nie powinny być używane w niesprzyjających warunkach pogodowych takich, jak intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru lub opady śniegu.

Nieodpowiednie użytkowanie dźwigów towarowych może się wiązać z powstaniem bardzo groźnych wypadków. Właściwe użytkowanie tych urządzeń zwiększa bezpieczeństwo ludzi pracujących z dźwigami towarowymi.

Stowarzyszenie

  • Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator
    Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator         Szanowni Państwo,   powołane w 2014 roku Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR realizuje cele polegające na promocji i dbaniu o wizerunek operatora, promowaniu zawodu, integracji środowiska operatorów, ośrodków szkolenia oraz producentów i dystrybutorów maszyn roboczych. Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Bieżące informacje na temat stowarzyszenia…

Najbliższe wydarzenie

  •   Maszyny znanej marki będą sprzedawane w Serbii. Kontrakt z West Balkans Machinery został podpisany w styczniu - obejmuje pełną gamę koparek mini, średnich i dużych, a także wywrotek sztywnoramowych, ładowarek kołowych ZW oraz żurawi gąsienicowych Sumitomo.   West Balkans Machinery specjalizuje się w zapewnianiu maszyn dla górnictwa, do kamieniołomów…
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL