Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadziło z dniem 1 czerwca br. nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji. Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zastąpiły rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Tekst nowego rozporządzenia wraz z załącznikami znadjuje się TUTAJ.

 

(fot. górne ilustracyjne)

 

Podesty ruchome przejezdne służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze. Jak bezpiecznie je eksploatować? Oto kilka ważnych zasad.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje decyzje na eksploatację podestów po przeprowadzeniu badania technicznego urządzenia. UDT zwraca uwagę na konieczność szkoleń podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących podesty ruchome przejezdne.

Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy, przeszkolenie w tym zakresie oraz przedstawienie wymaganych dokumentów dotyczących użytkowanych urządzeń.

Bezpieczny transport i eksploatacja tego typu urządzeń:

-podest musi być bezpiecznie przetransportowany w miejsce pracy,

-wymagana jest  odpowiednia, przystosowana do takiego typu transportu maszyna transportowa,

-w trakcie załadunku podestu na pojazd transportujący nie mogą w pobliżu znajdować się osoby postronne,

-podest musi być dokładnie złożony oraz przymocowany do naczepy lub pojazdu,

-w trakcie transportu na platformie nie może przebywać żadna osoba ani narzędzia,

-pracodawca jest zobowiązany przekazać operatorowi podestu informacje o warunkach pacy oraz zakres i rodzaj wykonywanych prac,

-eksploatacja urządzenia wymaga dostosowania się do instrukcji producenta,

-operator musi posiadać uprawnienia odpowiadające rodzajowi podestu,

-udźwig nominalny, wysokość podnoszenia podestu oraz przeznaczenie urządzenia – na to należy zwrócić szczególną uwagę przed wyborem odpowiedniego rodzaju podestu,

-ważne jest zwrócenie uwagi, czy teren, na którym będzie pracować urządzenie spełnia wymagania producenta,

-szczególną uwagę należy zwrócić na odległość urządzenia od linii energetycznych,

-ważne jest, aby zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób postronnych,

-należy sprawdzić wszelkie oznakowania na urządzeniu i stan techniczny tuż przed rozpoczęciem prac, jak również stan konstrukcji nośnej

-operator musi wykonać próby działania urządzenia przed samym przystąpieniem do prac.

Bezpieczne Dzieciaki to spotkania realizowane przez Urząd Dozoru Technicznego, których celem jest budowanie świadomości zagrożeń. Spotkania realizowane są w przedszkolach oraz szkołach w formie interaktywnej zabawy przeplatanej quizami, zagadkami oraz prezentacją pracy inspektora.

UDT podczas spotkań główny nacisk kładzie na bezpieczeństwo w obszarze dźwigów osobowych, popularnie zwanych windami, schodów ruchomych, wózków jezdniowych, placów zabaw i wesołych miasteczek. Barwne i zachęcające najmłodszych do lektury materiały w sposób prosty i ciekawy pokazują, jak dziecko powinno na co dzień zachować bezpieczeństwo.

Więcej informacji na stronie: https://www.udt.gov.pl

Wózki jezdniowe podnośnikowe należą do grupy urządzeń, w których najczęściej dochodzi do wypadków – alarmuje Urząd Dozoru Technicznego. Przyczyną większości zdarzeń jest niewłaściwa eksploatacja tych urządzeń. Prezentujemy, krótki przewodnik na temat właściwej i bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Chcesz być pewien bezpieczeństwa swojego i otoczenia? Oto 12 kroków, które wpływają na wzrost bezpieczeństwa podczas pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego wózka i czy operator posiada odpowiednie kwalifikacje do jego użytkowania
 2. Założenie kasku oraz zapięcie pasów bezpieczeństwa
 3. Podczas poruszania się wózkiem należy patrzeć zawsze w kierunku jazdy
 4. Redukowanie prędkości przed zakrętami, przejściami i skrzyżowaniami
 5. Zachowanie ostrożności podczas cofania
 6. Nie używane wózków do przewożenia i przenoszenia osób na widłach
 7. Nie przekraczanie dopuszczalnego udźwigu
 8. Zachowanie ostrożności w obszarze pracy wózka
 9. W czasie jazdy opuszczenie wideł możliwie nisko
 10. Jazda z ładunkiem skierowanym w górę zniesienia
 11. Sprawdzenie wytrzymałości i sposobu zabezpieczenia rampy i pojazdu
 12. Po zakończeniu pracy ważne jest, aby zaciągnąć hamulec, opuścić widły i zabrać kluczyki (kartę)

Bezpieczna eksploatacja wózka widłowego opracowana przez UDT w ramach akcji „Bezpieczeństwo Twój wybór”.

Czy używany sprzęt może, a nawet powinien wzbudzać u operatora maszyn budowlanych wątpliwości? Urząd Dozoru Technicznego mocno zwraca uwagę na konstrukcję i bezpieczną eksploatację takich urządzeń.

Badania prowadzone przez UDT wykazują, że polscy przedsiębiorcy i właściciele firm budowlanych często zakupują maszyny używane. Wśród nich często znajdują się takie, dla których zasadnicze wymagania nie mają zastosowania ze względu na rok ich produkcji – podkreślają eksperci UDT. W takim przypadku ważne jest, aby pracodawca zadbał o ich dostosowanie do minimalnych  wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Maszyny używane produkowane są według różnych specyfikacji technicznych, w zależności od roku produkcji urządzenia oraz kraju jego pochodzenia. Mając to na uwadze, operatorzy mogą być bardziej czujni i szybciej reagować na niebezpieczne sytuacje.

Kampania "Bezpieczeństwo - Twój wybór" to jedna z metod UDT wpływająca na poprawę bezpieczeństwa na obszarze budowy szczególnie przez tzw. czynnik ludzki.

UDT w ramach przeprowadzonych kampanii od początku jej realizacji opracował materiały szkoleniowe dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji:  wózków jezdniowych podnośnikowych, żurawi wieżowych i samojezdnych, dźwigów budowlanych towarowo-osobowych oraz podestów ruchomych przejezdnych.

Dzięki materiałom filmowym, infografikom i opracowaniom tematycznym można szybko zapoznać się z wymogami i zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi UDT. Ponadto, organizowane przez urząd szklenia oraz konferencje pogłębiają tę wiedzę i umożliwiają wymianę doświadczeń przez operatorów maszyn roboczych czy kierowników budów.

Analizy wypadków na placach budowy pokazały, że przyczyną ponad 90 proc. zdarzeń wypadkowych są błędy eksploatacyjne związane z nieprzestrzeganiem postanowień instrukcji eksploatacji urządzeń, przepisów BHP, niezachowaniem ostrożności i brakiem profesjonalizmu u osób zajmujących się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych – zaznacza UDT.

A Wy co sądzicie o używanych maszynach na placu budowy?

Już 16 listopada w Białymstoku odbędzie się bezpłatna konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada.

Program:

­             -Otwarcie spotkania: władze uczelni oraz kierownictwo UDT 

­             -Prezentacja Politechniki Białostockiej

­             -Kierunki rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego

­             -Nowoczesne metody badawcze realizowane przez UDT

­             -Usługi mobilnego laboratorium

­             -Wytyczne dotyczące udzielania wsparcia podmiotom przez UDT

­             -Prezentacja portalu e-UDT

­             -Pytania, wyjaśnienia i dyskusja

UDT zaprasza:

­             -kadrę zarządzającą, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

­            - wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,

­            - wszystkich użytkowników urządzeń technicznych,

­           -  osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego

­            - studentów.

Informacje i zgłoszenia:

­             -Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.11.2018 r.

­             -tel. 85 664 48 30; e-mail: anna.gajdowska@udt.gov.pl.

­            -Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl

            (zakładka Szkolenia).

Szkolenie jednodniowe w godzinach: 9-13. Organizatorem jest Urząd Dozoru Technicznego

Oddział w Warszawie, Biuro w Białymstoku Politechnika Białostocka.

Jak bezpiecznie eksploatować urządzenia transportu bliskiego na placu budowy? Analizy statystyk zdarzeń z udziałem urządzeń transportu bliskiego pokazują, że większość wypadków jest wynikiem błędów ludzkich. Jak zatem radzić sobie z zagrożeniem?

Urząd Dozoru Technicznego zwraca uwagę na konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy oraz zwiększania świadomości osób uczestniczących we wszystkich działaniach prowadzonych w sektorze budowlanym. Jak podkreślają eksperci UDT ważne jest wczesne identyfikowanie zagrożeń występujących na terenach budów. Następnym krokiem jest wdrażania stosownych działań, które wyeliminują sytuacje potencjalnie wypadkowe lub ograniczą ryzyko ich wystąpienia do akceptowalnego minimum.

Czy można zatem ograniczyć do minimum wypadki? UDT zapewnia, że ciągłe  przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz przepisów BHP pomoże zlikwidować wypadki na terenach budów.

Przepisy dozoru technicznego regulują wymagania dotyczące urządzeń transportu bliskiego w zakresie ich eksploatacji. Jednym z najważniejszych wymagań to możliwość używania urządzenia tylko i wyłącznie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Decyzja musi być wydana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Wymaganie to nie dotyczy urządzeń objętych dozorem uproszczonym, jednakże takich na placach budów nie spotyka się zbyt wiele.

Kolejną ważną kwestią jest konieczność opracowania planu BiOZ na etapie przygotowania inwestycji. Plan taki przygotowuje kierownik budowy. Plan określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na terenie budowy. Z planem tym koniecznie muszą zapoznać się wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek prace na terenie budowy.

Na placach budów spotykamy przeróżne urządzenia transportu bliskiego. Należą do nich m.in.: żurawie, wózki jezdniowe, podesty ruchome, dźwigniki hakowe i bramowe, wyciągi towarowe, wszelkiego rodzaju wciągniki, dźwigi budowlane.

Firma Protekt w swojej ofercie posiada solidne aluminiowe rusztowanie kolumnowe do prac na małej wysokości. Waży 15 km, maksymalny udźwig wynosi 150 kg.

Rusztowanie kolumnowe RS500 zawsze możesz mieć pod ręką. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca – wymiar transportowy wynosi   24 x 54 x 162 cm i można je wygodnie przewieźć. To niezastąpiony pomocnik podczas prac na małej wysokości.

Załączona instrukcja montażu, obsługi i konserwacji zawiera rysunki, które ułatwiają pracę z rusztowaniem. Teraz Rusztowanie kolumnowe RS500 od Protekt w dobrej cenie.

Szczegóły na stronie firmy Protekt.

 

2

8

9

UDT-CERT oferuje nowy pakiet usług, umożliwiających przedsiębiorstwom zdiagnozowanie aktualnego stanu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, jak również podjęcie działań mających na celu uzyskanie realnej poprawy w jej zakresie.

UDT-CERT wychodzi w ten sposób naprzeciw nowym trendom UE. Efektywność energetyczna jest podstawą nowego, energooszczędnego modelu gospodarki krajów UE i jednym z elementów strategii Europa 2020. Działania mające na celu jej poprawę, jak również zmniejszenie zużycia energii, wskazane są w wybranych regulacjach prawnych, m.in. w Dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) – poinformował Urząd Dozoru Technicznego.

UDT-CERT w ramach tych działań wykonuje takie usługi, jak:

- Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 - Certyfikacja systemu zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001

 - Audyty energetyczne budynków

 - Audyty oświetlenia

 - Audyty źródeł ciepła

 - Audyty sieci cieplnej

 - Badania termowizyjne

 - Charakterystyki energetyczne

- Opracowanie koncepcji technicznych

 - Analizy możliwości zastosowania rozwiązań technicznych.

Nagrody w rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego zostały rozdane! Uroczysta gala wręczenia tytułów odbyła się 23 maja.

Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych firm i instytucji, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi – poinformował Urząd Dozoru Technicznego.

Do rankingu przystąpiło ponad 140 firm i instytucji. Tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2017 został przyznany w każdej z trzech kategorii:

 Kategoria I: „Przedsiębiorstwo”

 Kategoria II: „Instytucje i stowarzyszenia”

 Kategorii III: „Jednostki badawczo – rozwojowe oraz szkoły wyższe”.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2017 zostali:

w Kategorii I „Przedsiębiorstwo”: PERN S.A.

 w Kategorii II „Instytucja/stowarzyszenie”: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 w Kategorii III „Jednostka badawczo-rozwojowa/szkoła wyższa”: Politechnika Warszawska.

Prowadząc własną działalność budowlaną warto zadbać  o ubezpieczenie parku maszyn przed uszkodzeniem, a nie tylko przed kradzieżą. Na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Wykupując ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń firma budowlana powinna otrzymać zabezpieczenie maszyn podczas: transportu, eksploatacji, przestoju, napraw, remontu, czyszczenia i konserwacji, demontażu.

Dobra polisa ubezpiecza sprzęt od nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń, takich jak np.: zdarzenia będące wynikiem niesprzyjających warunków atmosferycznych – np. uderzenie pioruna czy osunięcie się ziemi, brak doświadczenia w obsłudze sprzętu, błędów podczas montażu maszyny, zwarcia, aktów wandalizmu i różnego rodzaju działalności osób czy ciał trzecich, a nawet błędów projektowych i konstrukcyjnych – wszystkie te losowe zdarzenia mogą wystąpić w każdej chwili, a właściciel firmy, jak również operatorzy maszyn nie zawsze mają wpływ na ich wystąpienie.

Trzeba pamiętać, że ubezpieczyć można jedynie maszynę lub urządzenie, które włączone zostały do eksploatacji, pozytywnie przeszły wymagane próby i testy, a także są w pełni sprawne i spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne.

Wykupując polisę na maszyny budowlane warto sprawdzić, dokładnie dopytać, czego ubezpieczenie nie obejmuje. Z reguły polisy ubezpieczeniowe nie obejmują na przykład takich zdarzeń, jak: wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone celowo lub wskutek rażącego zaniedbania ze strony ubezpieczającego maszyny, szkody powstałe w podzespołach w wyniku różnych awarii mechanicznej lub elektrycznej, zepsucia się, zamarznięcia płynów chłodzących, szkody w wymienialnych narzędziach, szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn, głównie w wyniku kawitacji, erozji, korozji, i tym podobnych przypadkach.

Warto zwrócić uwagę, czy polisę można rozszerzyć o ochronę maszyn podczas poruszania się po drogach publicznych lub podczas ich przewożenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe gwarantują taką opcję.

Ubezpieczając maszyny od uszkodzeń, nie tylko właściciel firmy może czuć się bezpieczniej, ale przede wszystkim to znacznie zwiększa komfort pracy operatorów, którzy w swojej codziennej pracy muszą mierzyć się z nieprzewidzianymi i niejednokrotnie bardzo trudnymi zdarzeniami losowymi.

Czy jesteśmy coraz bardziej bezpieczni wśród licznych maszyn i urządzeń, które towarzyszą nam w codziennym życiu? Czy rozwój technologii jest w stanie ciągle podnosić poziom bezpieczeństwa?

Dźwigi osobowe i towarowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome, wózki jezdniowe, schody i chodniki ruchome, zbiorniki, rurociągi, kotły – to maszyny i urządzenia, które towarzyszą nam wszystkim w codziennym życiu. Piecze nad ich bezpiecznym użytkowaniem sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.

Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii maszyn i urządzeń potrzeba bezpieczeństwa związana z ich użytkowaniem ciągle wzrasta.

W ramach UDT działa jednostka UDT CERT, która rocznie wystawia 20 tys. certyfikatów.Eksperci UDT świadczą usługi w ramach zgodności w oparciu o przepisy ASME, AD Merblatter, CODAP – w Polsce i w innych krajach świata. Dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii UDT ich uczestnicy mogą zdobyć aktualną wiedzę z zakresu dozoru technicznego, norm i przepisów.

UDT dysponuje także nowoczesnym zapleczem badawczo-rozwojowym, tzw. Centralne Laboratorium Dozoru Techniczego, które wykonuje badania w swoich laboratoriach, jak również w miejscu zainstalowania urządzeń.

Ponadto, UDT wciąż wdraża innowacyjne usługi oparte o metody oceny ryzyka: PHA, HAZOP, FMEA. Usługi te pozwalają bezpiecznie wprowadzać i wykorzystywać nowe technologie w przemyśle oraz ograniczać ryzyko awarii i koszty związane z eksploatacją urządzeń i instalacji.

UDT wciąż unowocześnia inspekcję. Metoda oparta na ocenie ryzyka RBI umożliwia redukcję kosztów związana z przestojami instalacji czy obiektów. UDT testuje także wykorzystanie dronów do badania stanu technicznego urządzeń technicznych takich, jak zbiorniki ciśnieniowe, instalacje, rurociągi przemysłowe, żurawie wieżowe.

UDT korzysta z innowacyjnych metod badawczych, które oparte są o zmianę pola magnetycznego: SLOFEC, badanie impulsywnymi prądami wirowymi umożliwiają badanie urządzeń przez izolację. Natomiast zastosowanie metody Guided Waves oferuje możliwość przeprowadzenia badań rurociągu zarówno w niedostępnej przestrzeni, jak również pod powierzchnią ziemi.

UDT należy do Europejskiego Stowarzyszenia Jednostek Inspekcyjnych i Cetryfikacyjnych (CEOC).

UDT wspiera także przedsiębiorców, współpracując przy największych i kluczowych przedsięwzięciach gospodarczych.

Pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się blisko 1 300 000 urządzeń.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych – bezpłatne szkolenie w ramach Dni Bezpieczeństwa Technicznego w UDT odbędzie się 16 maja w Radomiu.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 9 maja, e-mail: michal.sagan@udt.gov.pl; tel. 48 368 20 00, 728 423 350, fax 48 368 20 20.

Program ramowy konferencji:

­             -UDT jako Jednostka Inspekcyjna - ustawa o dozorze technicznym

­             -Urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu

­             -Przepisy i obowiązki związane z rejestracją oraz eksploatacją urządzeń

­            -Wymagane kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń ciśnieniowych

­             -Statystyki i analiza najczęstszych wypadków

­             -UDT-CERT jako Jednostka Notyfikowana i Certyfikująca – ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja

­             -Akademia UDT – popularyzacja bezpieczeństwa technicznego

­             -e-UDT – ankiety, formularze, BOK

­             -Warsztaty eksperckie – pytania i dyskusja

­             -Pytania, wyjaśnienia i dyskusja.

Organizator, Urząd Dozoru Technicznego zaprasza:

­           -  kadry zarządzające, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

­           -  wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,

­           -  osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego,

­           -  wszystkich użytkowników urządzeń technicznych.

Termin i miejsce: 16.05.2018 r., UDT O/Radom.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe, 4 godziny szkoleniowe (po 45 minut każda).

Zapisy trwają do 9 maja, e-mail: michal.sagan@udt.gov.pl; tel. 48 368 20 00, 728 423 350, fax 48 368 20 20.

Organizator:

Urząd Dozoru Technicznego

Oddział Terenowy w Radomiu

26-605 Radom, ul 11 Listopada 29

Warto pamiętać o wymogach naprawy i modernizacji urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu.

Jak informuje Urząd Dozoru Technicznego, naprawy i modernizacje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu muszą być uzgadniane z UDT oraz wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT.

UDT przypomina, że dokumentacja techniczna do uzgodnienia modernizacji powinna zawierać:

- ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,

 - rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy modernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów,

   - obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia;

   - wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji;

  - dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,

   -  wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji.

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy urządzeń transportu bliskiego powinna zawierać:

- ogólny opis urządzenia i zakres jego naprawy,

  - rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej naprawy oraz wykazy elementów podlegających procesowi naprawy, schematów, podzespołów, obwodów,

  - obliczenia wytrzymałościowe

   - wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem naprawy;

  - dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z naprawy,

  - wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem naprawy

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych powinna zawierać:

- wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i norm;

 - ogólny opis elementu;

  - rysunki zestawieniowe, schematy podzespołów, obwodów, itp.;

  - opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych schematów;

  - obliczenia projektowe;

  - wyniki badań przeprowadzonych na etapie projektowania;

  - informacje dotyczące badań przewidzianych do wykonania w trakcie produkcji;

  - inne informacje wymagane w wymaganiach odniesienia.

Następnie, po dokonanej modernizacji lub naprawie inspektor przeprowadza doraźne badanie techniczne urządzenia i wydaje decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji.

Informacje o wysokości opłat znajdują się na stronie UDT: www.udt.gov.pl

Jak bezpiecznie pracować przy rozładunku pojazdów ciężarowych. Dobrym i korzystnym rozwiązaniem jest system Alsipercha.

System ten chroni przed upadkiem z wysokości. Zabezpiecza pracowników wykonujących czynności przy rozładunku samochodów ciężarowych, których rozładunek, podczas poruszania się po naczepie i ładunkach, wymusza pracę na wysokości.

System zapewnia bezpieczne prowadzenie prac rozładunkowych z pojazdów ciężarowych. Do  montażu urządzenia wystarczy niewielka przestrzeń.

Należy pamiętać, że system Alsipercha jest uzupełnieniem dla drabin podestowych czy rampy rozładunkowej. Wówczas najlepiej spełnia swoje zadanie.

Alsipercha jest rodzajem żurawika wkładanego w tuleję zatopioną w słupie tuż po zalaniu betonem. Do  żurawika mocuje się urządzenie samohamowne umieszczone ponad głową użytkownika.

System Alsipercha do rozładunku pojazdów jest jednym z dobrych praktyk rekomendowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Do dnia 19 marca można się zgłaszać na konferencję Urzędu Dozoru Technicznego. Udział jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Konferencja odbędzie się w dniu 29 marca pod hasłem: Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych transportu bliskiego.

Konferencja odbędzie się w Bielsku-Białej w ramach cyklu Dni Bezpieczeństwa Technicznego UDT.

Program ramowy:

­-Podstawowe akty prawne dotyczące wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami transportu bliskiego

­-Ustawa o dozorze technicznym – podstawowe zmiany w zapisach ustawy, które weszły w życie w ostatnim czasie

­-Zmiany w strukturze działania UDT

­-Rozporządzenia dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń transportu bliskiego

­-Wymagania ogólne stawiane urządzeniom technicznym transportu bliskiego przed objęciem dozorem technicznym

­-Rodzaje urządzeń technicznych transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu

­-Ogólny zakres dokumentacji wymaganej do objęcia urządzenia transportu bliskiego dozorem technicznym

­-Wybrane zakresy działalności dobrowolnej prowadzonej przez UDT

­-Pytania, wyjaśnienia i dyskusja.

Organizator, UDT zaprasza:

­-kadry zarządzające, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

­-wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,

­-osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego,

­-wszystkich użytkowników urządzeń technicznych.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 19.03.2018 r.

­Tel: +48338295949 +48728859785, e-mail: Katarzyna.Juroszek-Barcik@udt.gov.pl

­Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia).

Organizator: Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul Legionów 81.

Badanie efektywności energetycznej dźwigów to usługa oferowana przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jej celem jest określenie energochłonności eksploatowanych urządzeń dźwigowych. Usługa UDT obejmuje dźwigi osobowe i towarowe. Przeprowadzane badania diagnostyczne obejmują:  analizę dokumentacji, analizę konstrukcji dźwigu, analizę danych, określenie kategorii użytkowania, pomiar i obliczenia, określenie klasy efektywności energetycznej przy podstawowej dokładności pomiaru jazdy referencyjnej.

Co oferuje takie badanie?

Przede wszystkim informuje o zużyciu energii przez urządzenie w danym okresie, a to z kolei pomaga w ograniczaniu kosztów użytkowania urządzenia – umożliwia redukcję zużycia energii, a także wskazuje klasy efektywności energetycznej urządzenia.

Badanie skierowane jest do wszystkich właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości, w których użytkowane są: dźwigi osobowe i towarowe. W celu zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia takiego badania, należy pobrać wniosek ze strony udt.gov.pl z działu Ekspertyzy techniczne.

Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów  pracą na wysokości.

Prace na wysokości zaliczone są do szczególnie niebezpiecznych, dlatego konieczna jest realizacja szczegółowych wymagań przepisów i norm z zakresu BHP.

Pracownicy podlegają obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim oraz muszą przejść właściwe przeszkolenie. Prace na wysokości wymagają odpowiedniego nadzoru i stosowania środków ochronnych.

W sytuacji, gdy niemożliwe jest zorganizowanie pracy w taki sposób, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości, należy dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu, który zapewni bezpieczne warunki pracy. Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady, obarierowanie, siatki ochronne) nad środkami ochrony osobistej (indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości).

Realizacja systemów ochrony zbiorowej z przyczyn technicznych lub ekonomicznych jednak nie zawsze jest możliwa. W takiej sytuacji jedynym właściwym i koniecznym rozwiązaniem jest zastosowanie środków indywidualnej ochrony przed upadkiem.

Zasadnicze funkcje jakie spełnia indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości to:

1) w sytuacji zaistnienia upadku -  zatrzymanie upadku w powietrzu i ograniczenie siły towarzyszącej zatrzymaniu oraz umożliwienie poszkodowanemu na bezpieczne oczekiwanie na nadejście pomocy zgodnie z PN-EN 363 (Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania);

2) ustalanie pozycji podczas pracy lub niedopuszczanie do przyjęcia przez pracownika położenia, w którym istnieje możliwość upadku z wysokości, zgodnie z PN-EN 358 (Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości). W grupie tej znajdują się systemy niedopuszczające pracownika do strefy zagrożenia upadkiem.

System powstrzymywania spadania

System powstrzymywania spadania musi zawierać trzy podstawowe składniki:

 1. Punkt kotwiczący
 2. Podzespół łącząco-amortyzujący
 3. Szelki bezpieczeństwa

 Szelki bezpieczeństwa 

Szelki bezpieczeństwa czyli inaczej uprząż są niezbędnym, wymaganym przez przepisy składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeństwa jest utrzymanie ciała człowieka w trakcie spadania oraz bezpieczne rozłożenie sił dynamicznych towarzyszących temu procesowi. Ponadto już po zatrzymaniu spadania, konstrukcja szelek powinna umożliwić bezpieczne i w miarę wygodne oczekiwanie na nadejście pomocy.

Ponieważ zasadniczą funkcją szelek jest bezpieczne powstrzymanie spadania, konstrukcja szelek została ściśle określona normą  europejską PN-EN 361. Tylko szelki oznaczone tą normą oraz posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE mogą być stosowane przez pracowników jako sprzęt ochronny. Niedopuszczalne jest stosowanie, pasów biodrowych, pasów  monterskich oraz alpinistycznych uprzęży udowych.

Obecnie produkuje się szereg modeli szelki bezpieczeństwa, znacznie różniących się konstrukcją. Wynika to ze specyfiki stanowisk pracy. Zasadniczą cechą wyróżniającą jest umiejscowienie klamer zaczepowych, które określa współpracę z innymi elementami indywidualnego systemu ochrony przed upadkiem.

Najprostsze modele szelek bezpieczeństwa (np. PROTEKT P 01S lub P 10) posiadają tylko tylną klamrę zaczepową zwaną także grzbietową. Klamra ta ma charakter uniwersalny i dostosowana jest do współpracy z większością podzespołów łącząco-amortyzujących.

Bardziej rozwinięte konstrukcje (np. PROTEKT P 30 czy P 32PRO) posiadają dodatkowo przednią klamrę zaczepową, przeznaczoną głównie do współpracy z urządzeniami samozaciskowymi i stałymi systemami asekuracji pionowej.

Szelki bezpieczeństwa wyposażone dodatkowo w pas biodrowy są przystosowane do współpracy z urządzeniami do stabilizowania pozycji w miejscu pracy tzw. „praca w podparciu” (np. PROTEKT P 02S, P 20, P 50, P 60 oraz P 52PRO). Pas biodrowy posiada klamry zaczepowe (najczęściej dwie boczne) służące do dołączania wspomnianych urządzeń. Klamer tych jednak nie można stosować do łączenia z podzespołem łącząco-amortyzującym.

Produkowane są także szelki bezpieczeństwa posiadające dodatkowy punkt  zaczepowy do pracy w podwieszeniu (np. PROTEKT P 70, P 80 czy  P 90) lub do kontrolowanego zjazdu.

Podzespół łącząco-amortyzujący

Zadaniem podzespołu łącząco-amortyzującego jest połączenie szelek bezpieczeństwa, w które ubrany jest użytkownik z punktem kotwiczenia oraz złagodzenie siły udarowej działającej na człowieka podczas upadku. Podzespół łącząco-amortyzujący pochłania energię kinetyczną powstającą podczas swobodnego spadania i ogranicza siłę działającą na klamrę zaczepową szelek bezpieczeństwa do wartości bezpiecznej.

Prawidłowe zadziałanie podzespołu łącząco-amortyzującego eliminuje te zagrożenia powstania niebezpiecznych dla organizmu następstw nagłej utraty prędkości spadania.

Typowym przykładem podzespołu łącząco-amortyzującego, zgodnym z normą PN-EN 354 i PN-EN 355, jest linka bezpieczeństwa (np. PROTEKT ABM/LB100) lub podwójna linka bezpieczeństwa z amortyzatorem włókienniczym (np. PROTEKT ABM/2LB100). Amortyzator bezpieczeństwa wykonany jest z odpowiednio szytej i złożonej taśmy poliamidowej zakończonej obustronnie pętlami. Podczas upadku amortyzator w kontrolowany sposób rozrywa się zwiększając swoją długość i pochłaniając energię kinetyczną. Należy pamiętać jednak, że długość linki bezpieczeństwa wraz z amortyzatorem i elementami łączącymi może wynosić maksymalnie 2 m.

Podzespołem łącząco-amortyzującym są także urządzenia samohamowne zgodne z PN-EN 360 (np. PROTEKT CR 240, WR 100, WR 020, WR 025, CR 030, czy  ROLEX 1, 2, 3) i samozaciskowe-przesuwne po linie zgodne z PN-EN 353-2 (np. PROTEKT AC 080 czy AC 060 LINOSTOP II ).

Czynnikiem decydującym o wyborze właściwego urządzenia powinna być ocena stanowiska pracy uwzględniająca sposób przemieszczania się pracownika, położenie punktów kotwiczących, oraz wielkość wolnej przestrzeni pod stanowiskiem.

Punkt kotwiczący

Punkt kotwiczący stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego systemu ochrony przed upadkiem. Jest on związany ze stanowiskiem pracy i jego zadaniem jest zaczepienie podzespołu łącząco-amortyzującego do konstrukcji nośnej. Jeżeli stanowisko pracy nie jest wyposażone w stałe oznaczone i certyfikowane punkty kotwiczące pracownik powinien samemu punkt taki skonstruować. Przy pomocy odpowiednich łączników lub urządzeń zaczepowych (np. PROTEKT AZ 410 - zaczep linkowy) dostosowuje się elementy konstrukcji lub budynku (np. komin) do współpracy z  podzespołem łącząco-amortyzującym.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać punkt kotwiczący (np. PROTEKT AT 150 czy AT 153)  określa norma PN-EN 795 TYP A, jednak w praktyce każdy użytkownik musi umieć określić czy wybrany punkt kotwiczenia posiada odpowiednią: wytrzymałość, stabilność i lokalizację.

Właściwe dobranie i zastosowanie punktu kotwiczenia to jedno z najtrudniejszych zagadnień związanych z użytkowaniem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Dużym ułatwieniem dla użytkowników są stałe systemy asekuracji poziomej (np. PROTEKT PRIM, DUO, PROLINER, MONOLINE) –  z liną stalową, służące do kotwiczenia podzespołów łącząco-amortyzyjących, zapewniając jednocześnie swobodę przemieszczania się po dachu, lub systemy szynowe (np. PROTEKT TRASER, MARAN). Podobną funkcję spełniają również pojedyncze słupki kotwiczące PROTON.

Należy pamiętać, że znajomość technik ochrony przed upadkiem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest obowiązkiem zarówno pracowników jak również kierowników robót. Ograniczona uniwersalność poszczególnych składników sprzętu chroniącego przed upadkiem powoduje konieczność dostosowania konfiguracji systemu odpowiednio do specyfiki stanowiska pracy oraz do czynności jakie wykonuje pracownik.

Bardzo ważne jest  zatem przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników, kadry kierowniczej, a także osób odpowiedzialnych za zakupy sprzętu bhp.

Protekt

Drony na służbie Urzędu Dozoru Technicznego mają przynieść wiele korzyści. Między innymi drony mają podnieść poziom bezpieczeństwa ekspertów wykonujących badania oraz  zmniejszyć koszty przygotowania urządzeń do inspekcji.

Urząd Dozoru Technicznego chce, aby za pomocą dronów wyeliminować konieczność budowy rusztowań zapewniających dostęp do urządzenia podczas badania, czy też zatrudniania alpinistów. Zastosowanie dronów to też możliwość realizowania badań relatywnie szybko i tanio, bez ingerencji w strukturę instalacji, w miejscach trudnodostępnych, a przede wszystkim - bez potencjalnego ryzyka jakie ponosi badający podczas pracy na wysokości.

Testy, które rozpoczęły się jeszcze 2017 roku udowodniły, że bezzałogowce będą przydatne w badaniach zbiorników magazynowych, rurociągów technologicznych przemysłowych, żurawi wieżowych, a także podczas badań obiektów liniowych zajmujących znaczne powierzchnie, np. takich jak rurociągi przesyłowe czy linie energetyczne. Dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu lub pozycjonowaniu GPS drony będą mogły przemieszczać się między trudno dostępnymi elementami instalacji – argumentuje UDT.

Drony są wyposażane w odpowiednią aparaturę badawczą. Dzięki temu mogą gromadzić dane, które w dalszej kolejności będą analizowane przez ekspertów. Dzięki pracy dronów będzie możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka pracy inspektora na wysokości, w miejscach niebezpiecznych czy trudnodostępnych.

Dzięki dronom możliwe będzie wczesne wykrycie ewentualnych usterek, co z kolei przyczyni się do minimalizacji zagrożenia wystąpienia poważniejszej awarii.

UDT chce póki ci wykorzystać drony  do badań termowizyjnych stanu technicznego instalacji (deformacji, degradacji), badań stanu izolacji cieplnej rurociągów i ewentualnych wycieków gazów. Umożliwiają to specjalne kamery, które pozwalają na wyodrębnienie obrazu wypływającego gazu na podstawie absorpcji promieniowania w zakresie linii widmowych danego gazu. Drony dają też możliwość badanie gazociągów wzdłuż ich długości i określanie obecności wycieków gazu na podstawie zmian otoczenia (np. koloru roślinności, śniegu).

- System kontroli drona umożliwia pilotaż w wielu trybach, włącznie ze stabilizowanym utrzymaniem pozycji obserwacyjnej dla punktów istotnych dla oceny stanu technicznego, a zdjęcia obiektu czy obszaru, na którym prowadzona jest inspekcja, wykonywane są w wysokiej rozdzielczości – argumentuje wykorzystanie tych technologii UDT.

Dźwig towarowy to pomocnik na budowie, który ułatwia i przyspiesza prace. Są to urządzenia, których użytkowanie wymaga posiadanie uprawnień oraz zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa.

Urządzenia te są przydatne szczególnie tam, gdzie nie ma potrzeby transportu osób, a istnieje konieczność transportu ciężkich ładunków budowlanych.

Operator wind powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, które można zdobyć w zakresie: dźwigi budowlane: (II D), towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne, towarowo-osobowe, dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (I D).

Kurs, który składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych ma na celu przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi dźwigu. Uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do obsługi dźwigu w jednym z podanych wyżej zakresów po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Zdaniem UDT posiadanie powyższych uprawnień zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo w miejscu pracy. UDT zaznacza, że pracodawca przed dopuszczeniem operatora do pracy powinien sprawdzić, czy posiada on odpowiednie uprawnienia. UDT wskazuje także, jakie kroki powinny być podjęte zanim winda towarowa zostanie włączona do pracy na budowie. Przed przekazaniem do użytkowania tego urządzenia pracodawca powinien zapewnić kontrolę stanu technicznego windy, a także przekazać pracownikowi obsługującemu maszynę aktualne informacje o warunkach pracy. UDT podkreśla, że pracodawca powinien przekazać operatorowi windy informacje na temat zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz o rodzaju przewożonych towarów. Pracodawca jest też zobowiązany poinformować operatora o zagrożeniach związanych z użytkowaniem danej windy w określonej konfiguracji i w danym miejscu pracy.

Operator dźwigu przystępując do pracy z windą dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa powinien zwrócić uwagę, czy decyzja zezwalająca na użytkowanie maszyny jest ważna, czy ostatni wpis w dzienniku konserwacji jest pozytywny. Operator powinien sprawdzić stan windy przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Następnie dokonać wpisu w tzw. codziennym przeglądzie dźwigu. UDT zwraca także uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas ładowania towaru do windy, a następnie jego prawidłowego wyładowania.

Dźwigi towarowe nie powinny być używane w niesprzyjających warunkach pogodowych takich, jak intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru lub opady śniegu.

Nieodpowiednie użytkowanie dźwigów towarowych może się wiązać z powstaniem bardzo groźnych wypadków. Właściwe użytkowanie tych urządzeń zwiększa bezpieczeństwo ludzi pracujących z dźwigami towarowymi.

Strona 1 z 3

Stowarzyszenie

 • Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator
  Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator         Szanowni Państwo,   powołane w 2014 roku Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR realizuje cele polegające na promocji i dbaniu o wizerunek operatora, promowaniu zawodu, integracji środowiska operatorów, ośrodków szkolenia oraz producentów i dystrybutorów maszyn roboczych. Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Bieżące informacje na temat stowarzyszenia…

Najbliższe wydarzenie

 •   Maszyny znanej marki będą sprzedawane w Serbii. Kontrakt z West Balkans Machinery został podpisany w styczniu - obejmuje pełną gamę koparek mini, średnich i dużych, a także wywrotek sztywnoramowych, ładowarek kołowych ZW oraz żurawi gąsienicowych Sumitomo.   West Balkans Machinery specjalizuje się w zapewnianiu maszyn dla górnictwa, do kamieniołomów…
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL