Warto pamiętać o wymogach naprawy i modernizacji urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu.

Jak informuje Urząd Dozoru Technicznego, naprawy i modernizacje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu muszą być uzgadniane z UDT oraz wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT.

UDT przypomina, że dokumentacja techniczna do uzgodnienia modernizacji powinna zawierać:

- ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,

 - rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy modernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów,

   - obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia;

   - wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji;

  - dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,

   -  wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji.

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy urządzeń transportu bliskiego powinna zawierać:

- ogólny opis urządzenia i zakres jego naprawy,

  - rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej naprawy oraz wykazy elementów podlegających procesowi naprawy, schematów, podzespołów, obwodów,

  - obliczenia wytrzymałościowe

   - wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem naprawy;

  - dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z naprawy,

  - wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem naprawy

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych powinna zawierać:

- wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i norm;

 - ogólny opis elementu;

  - rysunki zestawieniowe, schematy podzespołów, obwodów, itp.;

  - opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych schematów;

  - obliczenia projektowe;

  - wyniki badań przeprowadzonych na etapie projektowania;

  - informacje dotyczące badań przewidzianych do wykonania w trakcie produkcji;

  - inne informacje wymagane w wymaganiach odniesienia.

Następnie, po dokonanej modernizacji lub naprawie inspektor przeprowadza doraźne badanie techniczne urządzenia i wydaje decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji.

Informacje o wysokości opłat znajdują się na stronie UDT: www.udt.gov.pl

Stowarzyszenie

  • Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator
    Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator         Szanowni Państwo,   powołane w 2014 roku Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR realizuje cele polegające na promocji i dbaniu o wizerunek operatora, promowaniu zawodu, integracji środowiska operatorów, ośrodków szkolenia oraz producentów i dystrybutorów maszyn roboczych. Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Bieżące informacje na temat stowarzyszenia…

Najbliższe wydarzenie

  •   Maszyny znanej marki będą sprzedawane w Serbii. Kontrakt z West Balkans Machinery został podpisany w styczniu - obejmuje pełną gamę koparek mini, średnich i dużych, a także wywrotek sztywnoramowych, ładowarek kołowych ZW oraz żurawi gąsienicowych Sumitomo.   West Balkans Machinery specjalizuje się w zapewnianiu maszyn dla górnictwa, do kamieniołomów…
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL