Urząd Dozoru Technicznego zaprezentował nowatorską metodę diagnostyczną: impulsowe prądy wirowe. W ten sposób oferta badań nieniszczących Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego została wzbogacona o nową metodę diagnostyczną.

Metoda diagnostyczna wykorzystująca impulsowe prądy wirowe – pulsed eddy current (PEC) to nowatorska, na skalę światową technika badawcza, dzięki której możliwe jest stwierdzenie w sposób objętościowy ubytków korozyjnych czy też erozyjnych w materiale ferromagnetycznym, który jest zaizolowany.

Metoda oferuje możliwość badania urządzeń trwale zaizolowanych, w trakcie eksploatacji, bez demontażu izolacji. Jak podkreśla UDT, jest to metoda pomiaru pośredniego, uznana za przesiewową, a jednak pozwala na wstępną ocenę stanu ścianek badanego urządzenia i uniknięcie znacznych kosztów demontażu izolacji i postoju urządzenia, w przypadku nie stwierdzenia poważnych ubytków.

Metoda jest coraz bardziej popularna w wielu branżach przemysłu, stąd też UDT włączył ją do swojego szerokiego wachlarza ofert.

 

 

(fot. UDT)

Urząd Dozoru Technicznego organizuje konferencję „Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych przemysłowych i ciepłowniczych”. Zapisy trwają do 20 stycznia.

Konferencja odbędzie się w Wiśle w dniach 24-26 lutego. Trzy dni obejmują 18 godzin szkoleniowych. Szkolenie jest płatne. UDT zaprasza:

-przedstawicieli firm branży ciśnieniowej,

-wytwórców, projektantów,

-właścicieli i inwestorów,

-wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z bezpieczeństwem procesowym i eksploatacją urządzeń ciśnieniowych.

Cena obejmuje:

‒ materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, wyżywienie, noclegi,

‒ zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych,

‒ możliwość korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu.

Liczna miejsc jest ograniczona i decyduje liczba zgłoszeń, które przyjmowane są do 20 stycznia.

Szczegółowe informacje o zgłoszeniach i cennik znajdziecie TUTAJ

 

(fot. UDT)

Nad bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technicznych czuwa obecnie ponad 1300 inżynierów. Zadaniem inspektorów jest dbanie o bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń,  a rozwój przemysłu i zaawansowane techniki wymuszają szersze spojrzenie na bezpieczeństwo.

UDT podkreśla, że dziś inspektorzy analizują nie pojedyncze maszyny lub urządzenia, ale całe obiekty, złożone systemy i instalacje. Jeszcze w 2003 roku w ewidencji UDT widniało 80 tys. urządzeń. Obecnie jest ich ponad 1350 tys. urządzeń.

Każdego roku inspektorzy UDT realizują prawie 1 mln badań technicznych, egzaminują ponad 170 tys. osób obsługujących i konserwujących urządzenia, a także realizują szkolenia z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń dla ok. 10 tys. osób rocznie.

Nowym obszarem działania UDT w tym roku stała się elektromobilność, a także ochrona środowiska i cyberbezpieczeństwo. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klienta było utworzenie portalu eUDT. gov., z którego korzysta ponad 1500 użytkowników.

UDT podkreśla, że bezpieczeństwo publiczne jest priorytetem, a wzrost urządzeń podlegających dozorowi wymaga zwiększenia zatrudnienia inżynierów. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze.

UDT zaznacza, że nadzór nad bezpieczeństwem maszyn i urządzeń to stały monitoring technologii pojawiających się na świecie, a ten wymaga wdrażania nowych badań, metod kontroli i ciągłego ich ulepszania oraz modyfikowania.

 

(fot. UDT)

Urząd Dozoru Technicznego wraz z Ministerstwem Energii oraz przedstawicielami nowej branży opracował przewodnik dotyczący wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego.

W przewodniku można znaleźć m.in. informacje o wymaganiach prawnych, roli UDT w procesie eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania, o ich bezpieczeństwie i lokalizacji.

Pobierz przewodnik ze strony:

https://www.udt.gov.pl/

 

 

 

(fot. UDT)

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na konferencję „DYREKTYWA DŹWIGOWA 2014/33/UE”, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r., w miejscowości Fojutowo.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września. Szkolenie potrwa dwa dni.

Program ramowy:

 −Resurs i przegląd specjalny dźwigów

−Wybrane zagadnienia dotyczące dźwigów omawiane  w  Europejskiej  Koordynacji Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE oraz w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym

−Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

−Pomiary elektryczne dźwigów

−Efektywność energetyczna dźwigów –przedstawienie dokumentu E4 i VDI 4707

−Problemy ze spełnieniem wymagań norm zharmonizowanych stwierdzone podczas oceny zgodności

−Nowe wydanie normy PN-EN 81-21: 2018-07

−Portal e-UDT

−Oferta usługowa Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy dla przedsiębiorców,−Inteligentne podzespoły -digitalizacja w branży dźwigowej.

Więcej szczegółowych informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ

 

 

(fot. UDT)

TangoOil oferuje zbiorniki na paliwo, olej napędowy, biopaliwo, AdBlue. Produkowane są w Polsce i wytwarzane pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Będzie można im się przyjrzeć dokładniej w Sosnowcu podczas eROBOCZE SHOW 8 czerwca.

Oferta firmy obejmuje takie zbiorniki, jak: TangoOil 1500 Eco, TangoOil 2500 Eco, TangoOil 2500 Monolit, TangoOil 5000 Monolit, TangoOil 5000 ST. Wszystkie zbiorniki są wygodne w obsłudze i łatwe w transporcie, nie korodują, nie blakną, są także łatwe w utrzymaniu czystości, przyjazne dla środowiska, odporne na skrajne temperatury. Ich konstrukcja jest solidna i wyposażona w unikatowe systemy pomiarowe. Każdy zbiornik posiada 10 lat gwarancji, a także 2 lata gwarancji na podzespoły. Wszystkie posiadają świadectwo UDT.

6 edycja eROBOCZE SHOW. Wstęp wolny! Zapraszamy!

TERMIN: 8 czerwca 2019

MIEJSCE: Aleja Ignacego Paderewskiego, 41-219 Sosnowiec

UWAGA: Nawigacja czasem prowadzi źle, do Katowic, gdzie jest ulica, a nie aleja Paderewskiego. Trzeba wpisać dokładny adres jak powyżej.

 

 

(fot. górne TangoOil)

Wystartowała kolejna edycja „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2018”. Zgłoszenia podmiotów do rankingu można zgłaszać do 19 kwietnia.

-Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych Podmiotów, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi – poinformował Urząd Dozoru Technicznego.

Podmioty, które mogą brać udział w tegorocznej edycji LBT:

-kategoria I       Eksploatujący urządzenia techniczne

-kategoria II      Wytwarzający urządzenia techniczne

-kategoria III    Laboratoria uznane przez UDT

-kategoria IV    Przedsiębiorstwa, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia, działające innowacyjnie w obszarze bezpieczeństwa technicznego.

Informacje i zgłoszenia: ranking@udt.gov.pl , tel. (22) 57 22 396 lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie udt.gov.pl.

 

 

(fot. górne UDT)

W Zielonej Górze 24 kwietnia będzie można wziąć udział w płatnym szkoleniu pt. „Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych - zmiany w przepisach”. Szkolenie organizowane jest w ramach Akademii UDT.

Zapisy trwają do 17 kwietnia. Koszt szkolenia wynosi 390 zł netto + 23% VAT od uczestnika. Potrwa 8 godzin. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, posiłek i poczęstunki w przerwach szkolenia.

Program szkolenia:

­             -Obowiązki organizatora pracy 

­             -Rodzaje zaświadczeń kwalifikacyjnych dla obsługi wózków  jezdniowych podnośnikowych

­             -Zagadnienia prawne związane z działalnością Urzędu Dozoru Technicznego

­             -Przykłady wózków jezdniowych podnośnikowych

­             -Zasady egzaminowania kandydatów na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

­            - Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych

­            - BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych

­             -Zagadnienia dotyczące możliwości stosowania platform roboczych do podnoszenia osób w wózkach jezdniowych podnośnikowych

­             -Wymagania sprzętowe dla platform roboczych do transportu osób  i współpracujących  z nimi wózków jezdniowych podnośnikowych

­            - Zagadnienia formalne i prawne związane z możliwością pracy wózków jezdniowych podnośnikowych z platformą roboczą do transportu osób

­            - Niebezpieczne uszkodzenia oraz nieszczęśliwe wypadki.

UDT na szkolenie zaprasza:

­             -pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego

­             -pracowników służb BHP w zakładach eksploatujących wózki jezdniowe podnośnikowe

­             -pracowników zakładów świadczących usługi związane z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

­             -operatorów  i serwisantów wózków jezdniowych podnośnikowych

­             -ośrodki szkoleniowe prowadzące kursy na operatorów wózków jezdniowych.

Szkolenie potrwa 8 godzin. Organizatorem jest Urząd Dozoru Technicznego Oddział terenowy w Poznaniu Biuro w Zielonej Górze, 65-211 Zielona Góra, ul Ceglana 19.

Informacje i zgłoszenia

­             Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 17.04.2019 r.

­             tel. (068) 410-95-00, fax (068) 410-95-01; e-mail: Maciej.Twardowski@udt.gov.pl

­             Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia).

 

(fot. górne ilustracyjne- UDT)

Portal eUDT uruchomiony przez Urząd Dozoru Technicznego ma od marca nową funkcjonalność. Możliwe jest otrzymywanie decyzji i protokołów w formie dokumentu elektronicznego.

Dzięki zmianom w Ustawie o Dozorze Technicznym, obowiązującym od 1 stycznia tego roku portal eUDT mógł wzbogacić się o tę przydatną funkcjonalność. Jako poinformował UDT, nowelizacja wprowadza możliwość wyboru przez klienta formy i sposobu doręczenia decyzji i protokołu (elektroniczna lub papierowa). Aby skorzystać z powyższej funkcjonalności koniecznym jest posiadanie podpisu elektronicznego, tj. profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Zobacz jak działa eUDT.

Czym jest eUDT pisaliśmy na erobocze.pl jakiś czas temu. Przeczytaj tutaj.

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na Dni Bezpieczeństwa Technicznego do Bielsko-Białej 14 marca. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca. Szkolenie jest bezpłatne.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych - urządzenia transportu bliskiego – wymagania prawne to temat zbliżających się DBT.

Program ramowy:

­             Ustawa o dozorze technicznym – wybrane zagadnienia

­             Dokumentacja rejestracyjna oraz dokumentacje niezbędna w trakcie eksploatacji

  urządzeń technicznych

- Środki organizacyjne wymagane podczas badania urządzeń technicznych

- Terminy oraz zakres przeprowadzenia konserwacji urządzeń zgodnie z przepisami

   dozorowymi

­             UDT-CERT jako jednostka Notyfikowana i certyfikująca – ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja

­             Akademia UDT – popularyzacja bezpieczeństwa technicznego

­             e-UDT – ankiety, formularze

­             Pytania, wyjaśnienia i dyskusja

UDT zaprasza:

­             pracowników odpowiedzialnych za eksploatację transportu bliskiego,

­             osoby odpowiedzialne za BHP, pracowników służb utrzymania ruchu w

   przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego,

­             konserwatorów urządzeń transportu bliskiego,

­             osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego.

Szkolenie potrwa 4 godziny szkoleniowe po 45 minut każda. Miejsce szkolenia: UDT Biuro w Bielsku-Białej ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała. Rozpocznie się o 8.45.

Informacje i zgłoszenia

­             Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 07.03.2019 r.

­             Tel: +48338295949 +48728859785, e-mail: Katarzyna.Juroszek-Barcik@udt.gov.pl

­             Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia).

 

 

(Fot. górne UDT, ilustracyjne)

Kursy z zakresu badań nieniszczących uruchomiła Akademia UDT w Oddziale terenowym w Warszawie.

UDT poinformował, że ośrodek szkoleniowy i egzaminacyjny w Oddziale UDT w Warszawie realizuje szkolenia z zakresu NDT przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych według normy PN-EN ISO 9712 w metodzie wizualnej (VT1+2; VT2R; VT3) i ultradźwiękowych pomiarach grubości stopień 1. (UTT1) oraz kursy i certyfikację na stopień 2. (UTT2).

Więcej informacji na stronie udt.gov.pl

 

 

(fot. górne ilustracyjne)

Urząd Dozoru Technicznego zapewnia najszerszą ofertę szkoleń technicznych w Polsce, które dopasowuje do potrzeb i oczekiwań klientów. Oferta UDT to ponad 100 programów szkoleń dedykowanych konkretnym branżom przemysłu. Sprawdź katalog szkoleń na 2019 rok.

KATALOG SZKOLEŃ UDT NA 2019 ROK

Szkolenia UDT adresuje przede wszystkim do: kadry zarządzającej, teamów odpowiedzialnych za BHP i utrzymanie ruchu, specjalistów technicznych, użytkowników urządzeń technicznych. Do odbiorów szkoleń należą przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, naprawą, modernizacją, instalowaniem, eksploatacją urządzeń technicznych oraz wprowadzaniem nowych wyrobów na rynek.

Urząd Dozoru Technicznego uruchomił portal, za pomocą którego można składać wnioski online dotyczące m.in.: SZWO i F-GAZ’ów, OZE oraz inspekcji.

Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym tj. profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym – przypomina UDT.

Internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego eUDT zapewnia:  dostęp do informacji o Twoich urządzeniach w jednym miejscu przez cały rok 24h na dobę,  szybki dostęp do finansów (saldo rachunku, wpłaty, rachunki/faktury), możliwość wyświetlania i pobierania dokumentów UDT, alerty, dzięki którym  nie zapomnisz o ważnych datach dotyczących Twoich urządzeń, elektroniczną korespondencję z UDT.

Portal eUDT jest dostępny pod adresem: https://eudt.gov.pl/

Obsługa lub konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wymaga odpowiednich kwalifikacji. Istnieją trzy sposoby na uzyskanie uprawnień operatora.

Pierwszym sposobem na uzyskanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje operatora jest zdobycie ważnego na terenie całego kraju zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków, wydanego przez jednostkę dozoru technicznego (np. Urząd Dozoru Technicznego) zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 ze zm.) w trybie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Od kandydata wymaga się :

-posiadania umiejętności praktycznych obsługi wózka

-posiadania wiedzy teoretycznej  dotyczącej bezpiecznej i prawidłowej obsługi wózka

-przystąpienia do egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej przeprowadzanej przy urządzeniu technicznym, stosownie do wnioskowanego rodzaju i zakresu kwalifikacji. Wniosek składa się w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego, to wiąże się z opłatą egzaminacyjną i koniecznością zapoznania się z tematyką egzaminacyjną.

UDT podkreśla, że zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego może być zawieszone lub cofnięte w przypadku nieprzestrzegania  warunków technicznych dozoru technicznego, oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Drugi sposób polega na uzyskaniu ważnego na terenie całego kraju  świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków, wydawanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, zgodnie z par. 23 do 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Trzecim sposobem jest uzyskanie imiennego zezwolenia do obsługi wózków wystawionego przez pracodawcę, ważnego tylko na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. UDT podkreśla, że imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę może być wydane pracownikowi po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kierowców wózków, zorganizowanego przez pracodawcę. Szkolenie musi być zorganizowane według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

UDT zwraca uwagę, że obsługujący wózki zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres tematyki takiego szkolenia powinien być uwzględniony w programach szkolenia dla obsługujących wózki.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: https://www.udt.gov.pl

Podesty ruchome przejezdne służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze. Jak bezpiecznie je eksploatować? Oto kilka ważnych zasad.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje decyzje na eksploatację podestów po przeprowadzeniu badania technicznego urządzenia. UDT zwraca uwagę na konieczność szkoleń podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących podesty ruchome przejezdne.

Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy, przeszkolenie w tym zakresie oraz przedstawienie wymaganych dokumentów dotyczących użytkowanych urządzeń.

Bezpieczny transport i eksploatacja tego typu urządzeń:

-podest musi być bezpiecznie przetransportowany w miejsce pracy,

-wymagana jest  odpowiednia, przystosowana do takiego typu transportu maszyna transportowa,

-w trakcie załadunku podestu na pojazd transportujący nie mogą w pobliżu znajdować się osoby postronne,

-podest musi być dokładnie złożony oraz przymocowany do naczepy lub pojazdu,

-w trakcie transportu na platformie nie może przebywać żadna osoba ani narzędzia,

-pracodawca jest zobowiązany przekazać operatorowi podestu informacje o warunkach pacy oraz zakres i rodzaj wykonywanych prac,

-eksploatacja urządzenia wymaga dostosowania się do instrukcji producenta,

-operator musi posiadać uprawnienia odpowiadające rodzajowi podestu,

-udźwig nominalny, wysokość podnoszenia podestu oraz przeznaczenie urządzenia – na to należy zwrócić szczególną uwagę przed wyborem odpowiedniego rodzaju podestu,

-ważne jest zwrócenie uwagi, czy teren, na którym będzie pracować urządzenie spełnia wymagania producenta,

-szczególną uwagę należy zwrócić na odległość urządzenia od linii energetycznych,

-ważne jest, aby zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób postronnych,

-należy sprawdzić wszelkie oznakowania na urządzeniu i stan techniczny tuż przed rozpoczęciem prac, jak również stan konstrukcji nośnej

-operator musi wykonać próby działania urządzenia przed samym przystąpieniem do prac.

Bezpieczne Dzieciaki to spotkania realizowane przez Urząd Dozoru Technicznego, których celem jest budowanie świadomości zagrożeń. Spotkania realizowane są w przedszkolach oraz szkołach w formie interaktywnej zabawy przeplatanej quizami, zagadkami oraz prezentacją pracy inspektora.

UDT podczas spotkań główny nacisk kładzie na bezpieczeństwo w obszarze dźwigów osobowych, popularnie zwanych windami, schodów ruchomych, wózków jezdniowych, placów zabaw i wesołych miasteczek. Barwne i zachęcające najmłodszych do lektury materiały w sposób prosty i ciekawy pokazują, jak dziecko powinno na co dzień zachować bezpieczeństwo.

Więcej informacji na stronie: https://www.udt.gov.pl

Wózki jezdniowe podnośnikowe należą do grupy urządzeń, w których najczęściej dochodzi do wypadków – alarmuje Urząd Dozoru Technicznego. Przyczyną większości zdarzeń jest niewłaściwa eksploatacja tych urządzeń. Prezentujemy, krótki przewodnik na temat właściwej i bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Chcesz być pewien bezpieczeństwa swojego i otoczenia? Oto 12 kroków, które wpływają na wzrost bezpieczeństwa podczas pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego wózka i czy operator posiada odpowiednie kwalifikacje do jego użytkowania
 2. Założenie kasku oraz zapięcie pasów bezpieczeństwa
 3. Podczas poruszania się wózkiem należy patrzeć zawsze w kierunku jazdy
 4. Redukowanie prędkości przed zakrętami, przejściami i skrzyżowaniami
 5. Zachowanie ostrożności podczas cofania
 6. Nie używane wózków do przewożenia i przenoszenia osób na widłach
 7. Nie przekraczanie dopuszczalnego udźwigu
 8. Zachowanie ostrożności w obszarze pracy wózka
 9. W czasie jazdy opuszczenie wideł możliwie nisko
 10. Jazda z ładunkiem skierowanym w górę zniesienia
 11. Sprawdzenie wytrzymałości i sposobu zabezpieczenia rampy i pojazdu
 12. Po zakończeniu pracy ważne jest, aby zaciągnąć hamulec, opuścić widły i zabrać kluczyki (kartę)

Bezpieczna eksploatacja wózka widłowego opracowana przez UDT w ramach akcji „Bezpieczeństwo Twój wybór”.

Już 16 listopada w Białymstoku odbędzie się bezpłatna konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada.

Program:

­             -Otwarcie spotkania: władze uczelni oraz kierownictwo UDT 

­             -Prezentacja Politechniki Białostockiej

­             -Kierunki rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego

­             -Nowoczesne metody badawcze realizowane przez UDT

­             -Usługi mobilnego laboratorium

­             -Wytyczne dotyczące udzielania wsparcia podmiotom przez UDT

­             -Prezentacja portalu e-UDT

­             -Pytania, wyjaśnienia i dyskusja

UDT zaprasza:

­             -kadrę zarządzającą, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

­            - wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,

­            - wszystkich użytkowników urządzeń technicznych,

­           -  osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego

­            - studentów.

Informacje i zgłoszenia:

­             -Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.11.2018 r.

­             -tel. 85 664 48 30; e-mail: anna.gajdowska@udt.gov.pl.

­            -Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl

            (zakładka Szkolenia).

Szkolenie jednodniowe w godzinach: 9-13. Organizatorem jest Urząd Dozoru Technicznego

Oddział w Warszawie, Biuro w Białymstoku Politechnika Białostocka.

Jak bezpiecznie eksploatować urządzenia transportu bliskiego na placu budowy? Analizy statystyk zdarzeń z udziałem urządzeń transportu bliskiego pokazują, że większość wypadków jest wynikiem błędów ludzkich. Jak zatem radzić sobie z zagrożeniem?

Urząd Dozoru Technicznego zwraca uwagę na konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy oraz zwiększania świadomości osób uczestniczących we wszystkich działaniach prowadzonych w sektorze budowlanym. Jak podkreślają eksperci UDT ważne jest wczesne identyfikowanie zagrożeń występujących na terenach budów. Następnym krokiem jest wdrażania stosownych działań, które wyeliminują sytuacje potencjalnie wypadkowe lub ograniczą ryzyko ich wystąpienia do akceptowalnego minimum.

Czy można zatem ograniczyć do minimum wypadki? UDT zapewnia, że ciągłe  przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz przepisów BHP pomoże zlikwidować wypadki na terenach budów.

Przepisy dozoru technicznego regulują wymagania dotyczące urządzeń transportu bliskiego w zakresie ich eksploatacji. Jednym z najważniejszych wymagań to możliwość używania urządzenia tylko i wyłącznie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Decyzja musi być wydana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Wymaganie to nie dotyczy urządzeń objętych dozorem uproszczonym, jednakże takich na placach budów nie spotyka się zbyt wiele.

Kolejną ważną kwestią jest konieczność opracowania planu BiOZ na etapie przygotowania inwestycji. Plan taki przygotowuje kierownik budowy. Plan określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na terenie budowy. Z planem tym koniecznie muszą zapoznać się wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek prace na terenie budowy.

Na placach budów spotykamy przeróżne urządzenia transportu bliskiego. Należą do nich m.in.: żurawie, wózki jezdniowe, podesty ruchome, dźwigniki hakowe i bramowe, wyciągi towarowe, wszelkiego rodzaju wciągniki, dźwigi budowlane.

Bezpieczne środowisko produkcyjne to nie tylko dbałość o parametry techniczne. Dziś to przede wszystkim cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo to temat coraz częściej poruszany i dyskutowany. A jak sytuacja wygląda w sektorze przemysłowym? Kilkanaście lat temu, kiedy inżynierowie budowali instalacje, a projektanci je kreowali – nikt z nich nie brał pod uwagę ataków terrorystycznych w sieci. To jest wyzwaniem dla Urzędu Dozoru Technicznego, jak również stanowi okazję do wdrażania wciąż nowych rozwiązań zapobiegających atakom w sieci.

Rola UDT w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest bardzo szeroka. Obecnie istnieje potrzeba stworzenia na poziomie krajowym centrów monitorowania incydentów i szybkiego reagowania na próby cyberataku i jego   ewentualne  konsekwencje. UDT ma na tym polu spore możliwości działania i wykorzystania ich do pełnienia roli nadzorcy nad bezpieczeństwem w tym obszarze.

UDT oferuje usługi dla sektora przemysłowego, które obejmują:

-przeprowadzanie  analizy  przedsiębiorstwa  i  jego  zasobów  pod  kątem  przygotowania  do potencjalnego cyberataku,

- sformułowanie rekomendacji dla przedsiębiorstwa,

- analizę podatności elementów instalacji,

- rekomendację i zmiany w strukturze systemów IT i ICS,

- tworzenie systemów klasy SIEM (Security Information and Event Management),

- testy penetracyjne.

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w szczególności związanych z procesami produkcyjnymi jest dziś wręcz wymagane. Skutki tego zaniedbania w tym obszarze mogą być nieobliczalne, zwłaszcza w obszarze mogącym mieć poważne konsekwencje społeczne, w obszarze produkcyjnym, teleinformatycznym czy związanym z dystrybucją energii.

Strona 1 z 3

Najbliższe wydarzenie

 • eRobocze SHOW na Lotnisku Krzywa koło Legnicy   Najciekawsze wydarzenie w branży maszyn roboczych w Polsce w tym roku - pokazy i testy maszyn oraz zawody Polskiej Ligi Operatorów. Tu trzeba być!   Co? Gdzie? Kiedy?   eRobocze SHOW odbędzie się 3 października 2020 r. na Lotnisku Krzywa koło Legnicy w godzinach 9.00-17.00. To wyjątkowe wydarzenie jest…
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL