Zgodnie z raportem Państwowej Inspekcji Pracy, w 2018 roku na placach budowy zginęło 48 osób. Łączna liczba wypadków wyniosła tego roku 5247, z czego 84 sklasyfikowano jako ciężkie.

 

 

Każdego roku po inspekcjach PIP publikowane są Sprawozdania wraz z wnioskami. Najświeższe dane, zebrane na podstawie 4779 kontroli w 4094 podmiotach (łącznie około 45 tysięcy osób) mówią jasno: nieprawidłowości są u nas rzeczą powszechną.

 

 

Naruszenia zasad bezpieczeństwa stwierdzono w 93% firm. Najwięcej przypadków PIP odnotowała przy pracach prowadzonych na wysokości (62%), drugie w kolejności były strefy i miejsca niebezpieczne (49%), a zaraz potem prace z użyciem rusztowań (47%). Duży odsetek nieprawidłowości stwierdzono też w instrukcjach bezpiecznego wykonania robót (22%) oraz przy pracach ziemnych i w wykopach (21%).

 

 

Skąd tak niepokojące wyniki kontroli? Specjaliści twierdzą, że wynika to z nacisków na wykonanie pracy jak najszybciej, tolerowania niebezpiecznych metod pracy i zaniedbań w zakresie wyposażenia pracowników. Mówiąc prościej: gdzie się człowiek spieszy, tam łatwo o wypadek.

 

 

Na temat szczegółów Sprawozdania PIP przeczytacie w pierwszym numere Robocze News, który jest dostępny bezpłatnie - sprawdźcie na stronie www.roboczenews.pl!

Termin "social distancing" odnoszący się do bezpiecznej odległości od innych osób w czasie zagrożenia epidemiologicznego stał się w ostatnich miesiącach powszechnie znany. Konieczność stosowania się do zasad określających tę odległość sprawiła, że naukowcy zaczęli rozwijać technologie mające nam w tym pomóc. Jak? I jak to się ma do sektora budowlanego?

 

Zacznijmy od tego, że place budowy nie spełniają (przynajmniej pozornie) kryteriów miejsca o wysokim zagrożeniu zakażeniem. Najczęściej mamy przecież do czynienia z niewielką liczbą osób rozsypanych na sporym obszarze. Jednakże, podczas całego dnia roboczego można wyróżnić "wąskie gardła", w których dochodzi do bliskich spotkań, a co za tym idzie - do zwiększonego ryzyka przekazania zarazków.

 

Podstawowym środkiem zaradczym jest wprowadzenie dodatkowych obostrzeń: ograniczenie maksymalnej liczby osób w szatni czy na spotkaniu, pomiędzy cyklami dezynfekcji. To jednak może nie wystarczyć, i tu właśnie wkracza nowoczesna technologia.

 

social distancing

Pierwszym z urządzeń pomagających zachować bezpieczną odległość jest 'SafeSpace' opracowane przez DKN Capital i LociLabs. Urządzenie jest w gruncie rzeczy bardzo proste: mamy do czynienia z zegarkiem lub niewielkim pudełkiem przypinanym do pasa. Działanie polega na emitowaniu wibracji i drgań, kiedy inne urządzenie znajdzie się w zasięgu sześciu stóp (odpowiednik dwóch metrów).

 

Pojedynczy czujnik może pracować do 12 godzin na jednym ładowaniu. SafeSpace ma nie tylko doraźnie ograniczać możliwość kontaktu między pracownikami, ale również promować dobre nawyki w pracy.

 

Jedną z pierwszych firm, które wdrożyły taką technologię, jest Amey z Wielkiej Brytanii. Pracownicy z sektorów budowy kolei i dróg oraz utylizacji odpadów noszą czujniki. Jak mówi dyrektor generalny Amey, James Haluch, "Wierzę, że wraz z istniejącymi już sposobami, powinniśmy rozwijać nowe technologie takie jak SafeSpace, by zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników".

 

Podobne urządzenie, wykorzystujące technologię IOT (Internet of Things, czyli internet rzeczy), nie tylko alarmuje o przekroczeniu bezpiecznej odległości, ale może też tworzyć mapy miejsc pracy. SmartVid.io to niewielkich rozmiarów czujnik montowany na kasku budowlanym, przekazujący informacje o lokalizacji pracowników do systemu, który następnie może wygenerować "zdjęcie" miejsca pracy z zaznaczonymi punktami zwiększonego ryzyka - na przykład tam, gdzie wielu pracowników znajduje się często w ciągu dnia, lub gdzie dochodzi do dużej liczby kontaktów.

 

A Wy, jak radzicie sobie z zaleceniami dotyczącymi ochrony przed zagrożeniem epidemią? Czy na placu budowy wdrożono dodatkowe środki bezpieczeństwa?

 

Dwuosobowy zespół z koparko ładowarką pracował przy kopaniu przyłącza gazowego, kopiąc rów wzdłuż ściany domu. W pewnym momencie operator opuścił kabinę maszyny by pomóc koledze. Kiedy do niej wrócił, przypadkowo oparł się o manetkę kontrolującą ruch ramienia i przygniótł współpracownika do ściany, zabijając go na miejscu.

 

Winę za ten tragiczny wypadek ponoszą obaj mężczyźni. Operator powinien opuścić ramię do bezpiecznej pozycji i wyłączyć maszynę przed jej opuszczeniem. Tymczasem, drugi pracownik powinien mieć świadomość strefy niebezpiecznej ramienia maszyny i pozostać poza nią.

 

Specjaliści radzą, by wychodząc lub wchodząc do maszyny zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy o trzech punktach oparcia. Nie wskakujemy do kabiny "na szybko", ale uważnie i tak, by przypadkiem nie poruszyć kontrolerów. Pomijając fakt, że maszyna powinna zostać wyłączona i ustawiona w bezpiecznej pozycji, przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić, czy w zasięgu "rażenia" ramienia nie znajdują się ludzie.

Operator pracujący przy zasypywaniu rury odpływowej w rowie biegnącym wzdłuż muru zaparkował koparko ładowarkę i wysiadł by zebrać materiał łopatą. W uniesionej łyżce maszyny pozostał gruz i kamienie.

Mężczyzna pochylił się między maszyną a murem. W tym momencie koparko ładowarka stoczyła się i przycisnęła go do ściany.

Inny pracownik budowy zauważył to i wycofał maszynę, a następnie wezwał karetkę. Niestety, przygnieciony mężczyzna zmarł w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń wewnętrznych.

Późniejsze oględziny maszyny wykazały, że była w pełni sprawna: hamulec działał, a ofiara wypadku pozostawiła ją na biegu. Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku wykazało ponadto, że operator nie posiadał odpowiedniego przeszkolenia w zakresie zatrzymywania maszyny - instrukcja użytkowania wyraźnie mówiła, że hamulec postojowy nie utrzyma pojazdu w miejscu jeśli zostanie pozostawiony na wzniesieniu.

By uniknąć tego rodzaju wypadków, należy zapoznać się z wszelkimi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa przy zatrzymywaniu i opuszczaniu maszyny. Warto spróbować znaleźć równe miejsce, kiedy zostawiamy koparko ładowarkę. Jednakże, jeśli nie da się znaleźć odpowiedniego miejsca, należy zastosować odpowiednie kroki:

-zawsze opuszczać łyżkę: w razie, gdyby maszyna zaczęła się staczać, łyżka może ją zahamować

-wyłączać maszynę: ustawić wszystkie kontrolery w pozycji neutralnej, wyłączyć silnik i zabrać kluczyki

-zablokować i/lub zaklinować koła: nawet z opuszczoną łyżką i zaciągniętym hamulcem postojowym, maszyna może się poruszyć - klinowanie kół służy jako dodatkowe zabezpieczenie przed stoczeniem

Zawód ogólnie nazywany "budowlańcem" jest narażony na szkodliwe działanie wysokiego poziomu ciśnienia akustycznego, czyli hałas. Podczas, gdy nad pracownikami placów budowy znajdziemy niewiele zawodów o większym zagrożeniu ze strony fal dźwiękowych (jest to na przykład pracownik płyty lotniska), to ryzyko uszkodzenia słuchu jest mniejsze nawet u barmanów pracujących w głośnych klubach.

Poza oczywistym efektem, jaki może mieć zbyt długa ekspozycja na hałas, czyli utratą słuchu, lekarze zwracają uwagę na szereg innych chorób. Okazuje się bowiem, że osoby pracujące w hałasie mają większe ryzyko zawału serca i nadciśnienia tętniczego. Statystyki mówią też, że u ludzi wystawionych na długotrwałe działanie dźwięku o zbyt dużym ciśnieniu częściej rozwija się cukrzyca. Nie da się ukryć, że w pracy na budowie trudno uniknąć hałasu. Co gorsza, czasem nawet nie wiemy, że zagrożenie występuje, bo hałas może być "cichy": mowa o ultra- i infradźwiękach, które podobnie jak te z zakresu słyszalnego dla człowieka mogą powodować szereg problemów zdrowotnych.

Rozwiązaniem problemu w teorii jest dbanie o środki ochrony słuchu oraz zwracanie uwagi pracodawcy w razie przekroczenia przyjętych norm. Korzystanie z nowoczesnych, dźwiękoszczelnych kabin maszyn czy specjalnych izolacji urządzeń to również dobry pomysł. To jednak jedynie czubek góry lodowej, jaką jest problematyka hałasu w miejscu pracy - więcej na ten temat przeczytacie w pierwszym numerze Robocze NEWS. A Wy, jakich środków ochrony słuchu używacie? Jakie są najskuteczniejsze i najwygodniejsze w codziennym użytkowaniu?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadziło z dniem 1 czerwca br. nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji. Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zastąpiły rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Tekst nowego rozporządzenia wraz z załącznikami znadjuje się TUTAJ.

 

(fot. górne ilustracyjne)

 

Podesty ruchome przejezdne służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze. Jak bezpiecznie je eksploatować? Oto kilka ważnych zasad.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje decyzje na eksploatację podestów po przeprowadzeniu badania technicznego urządzenia. UDT zwraca uwagę na konieczność szkoleń podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących podesty ruchome przejezdne.

Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy, przeszkolenie w tym zakresie oraz przedstawienie wymaganych dokumentów dotyczących użytkowanych urządzeń.

Bezpieczny transport i eksploatacja tego typu urządzeń:

-podest musi być bezpiecznie przetransportowany w miejsce pracy,

-wymagana jest  odpowiednia, przystosowana do takiego typu transportu maszyna transportowa,

-w trakcie załadunku podestu na pojazd transportujący nie mogą w pobliżu znajdować się osoby postronne,

-podest musi być dokładnie złożony oraz przymocowany do naczepy lub pojazdu,

-w trakcie transportu na platformie nie może przebywać żadna osoba ani narzędzia,

-pracodawca jest zobowiązany przekazać operatorowi podestu informacje o warunkach pacy oraz zakres i rodzaj wykonywanych prac,

-eksploatacja urządzenia wymaga dostosowania się do instrukcji producenta,

-operator musi posiadać uprawnienia odpowiadające rodzajowi podestu,

-udźwig nominalny, wysokość podnoszenia podestu oraz przeznaczenie urządzenia – na to należy zwrócić szczególną uwagę przed wyborem odpowiedniego rodzaju podestu,

-ważne jest zwrócenie uwagi, czy teren, na którym będzie pracować urządzenie spełnia wymagania producenta,

-szczególną uwagę należy zwrócić na odległość urządzenia od linii energetycznych,

-ważne jest, aby zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób postronnych,

-należy sprawdzić wszelkie oznakowania na urządzeniu i stan techniczny tuż przed rozpoczęciem prac, jak również stan konstrukcji nośnej

-operator musi wykonać próby działania urządzenia przed samym przystąpieniem do prac.

Bezpieczne Dzieciaki to spotkania realizowane przez Urząd Dozoru Technicznego, których celem jest budowanie świadomości zagrożeń. Spotkania realizowane są w przedszkolach oraz szkołach w formie interaktywnej zabawy przeplatanej quizami, zagadkami oraz prezentacją pracy inspektora.

UDT podczas spotkań główny nacisk kładzie na bezpieczeństwo w obszarze dźwigów osobowych, popularnie zwanych windami, schodów ruchomych, wózków jezdniowych, placów zabaw i wesołych miasteczek. Barwne i zachęcające najmłodszych do lektury materiały w sposób prosty i ciekawy pokazują, jak dziecko powinno na co dzień zachować bezpieczeństwo.

Więcej informacji na stronie: https://www.udt.gov.pl

Wózki jezdniowe podnośnikowe należą do grupy urządzeń, w których najczęściej dochodzi do wypadków – alarmuje Urząd Dozoru Technicznego. Przyczyną większości zdarzeń jest niewłaściwa eksploatacja tych urządzeń. Prezentujemy, krótki przewodnik na temat właściwej i bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Chcesz być pewien bezpieczeństwa swojego i otoczenia? Oto 12 kroków, które wpływają na wzrost bezpieczeństwa podczas pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego wózka i czy operator posiada odpowiednie kwalifikacje do jego użytkowania
 2. Założenie kasku oraz zapięcie pasów bezpieczeństwa
 3. Podczas poruszania się wózkiem należy patrzeć zawsze w kierunku jazdy
 4. Redukowanie prędkości przed zakrętami, przejściami i skrzyżowaniami
 5. Zachowanie ostrożności podczas cofania
 6. Nie używane wózków do przewożenia i przenoszenia osób na widłach
 7. Nie przekraczanie dopuszczalnego udźwigu
 8. Zachowanie ostrożności w obszarze pracy wózka
 9. W czasie jazdy opuszczenie wideł możliwie nisko
 10. Jazda z ładunkiem skierowanym w górę zniesienia
 11. Sprawdzenie wytrzymałości i sposobu zabezpieczenia rampy i pojazdu
 12. Po zakończeniu pracy ważne jest, aby zaciągnąć hamulec, opuścić widły i zabrać kluczyki (kartę)

Bezpieczna eksploatacja wózka widłowego opracowana przez UDT w ramach akcji „Bezpieczeństwo Twój wybór”.

Czy używany sprzęt może, a nawet powinien wzbudzać u operatora maszyn budowlanych wątpliwości? Urząd Dozoru Technicznego mocno zwraca uwagę na konstrukcję i bezpieczną eksploatację takich urządzeń.

Badania prowadzone przez UDT wykazują, że polscy przedsiębiorcy i właściciele firm budowlanych często zakupują maszyny używane. Wśród nich często znajdują się takie, dla których zasadnicze wymagania nie mają zastosowania ze względu na rok ich produkcji – podkreślają eksperci UDT. W takim przypadku ważne jest, aby pracodawca zadbał o ich dostosowanie do minimalnych  wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Maszyny używane produkowane są według różnych specyfikacji technicznych, w zależności od roku produkcji urządzenia oraz kraju jego pochodzenia. Mając to na uwadze, operatorzy mogą być bardziej czujni i szybciej reagować na niebezpieczne sytuacje.

Kampania "Bezpieczeństwo - Twój wybór" to jedna z metod UDT wpływająca na poprawę bezpieczeństwa na obszarze budowy szczególnie przez tzw. czynnik ludzki.

UDT w ramach przeprowadzonych kampanii od początku jej realizacji opracował materiały szkoleniowe dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji:  wózków jezdniowych podnośnikowych, żurawi wieżowych i samojezdnych, dźwigów budowlanych towarowo-osobowych oraz podestów ruchomych przejezdnych.

Dzięki materiałom filmowym, infografikom i opracowaniom tematycznym można szybko zapoznać się z wymogami i zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi UDT. Ponadto, organizowane przez urząd szklenia oraz konferencje pogłębiają tę wiedzę i umożliwiają wymianę doświadczeń przez operatorów maszyn roboczych czy kierowników budów.

Analizy wypadków na placach budowy pokazały, że przyczyną ponad 90 proc. zdarzeń wypadkowych są błędy eksploatacyjne związane z nieprzestrzeganiem postanowień instrukcji eksploatacji urządzeń, przepisów BHP, niezachowaniem ostrożności i brakiem profesjonalizmu u osób zajmujących się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych – zaznacza UDT.

A Wy co sądzicie o używanych maszynach na placu budowy?

Już 16 listopada w Białymstoku odbędzie się bezpłatna konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada.

Program:

­             -Otwarcie spotkania: władze uczelni oraz kierownictwo UDT 

­             -Prezentacja Politechniki Białostockiej

­             -Kierunki rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego

­             -Nowoczesne metody badawcze realizowane przez UDT

­             -Usługi mobilnego laboratorium

­             -Wytyczne dotyczące udzielania wsparcia podmiotom przez UDT

­             -Prezentacja portalu e-UDT

­             -Pytania, wyjaśnienia i dyskusja

UDT zaprasza:

­             -kadrę zarządzającą, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

­            - wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,

­            - wszystkich użytkowników urządzeń technicznych,

­           -  osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego

­            - studentów.

Informacje i zgłoszenia:

­             -Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.11.2018 r.

­             -tel. 85 664 48 30; e-mail: anna.gajdowska@udt.gov.pl.

­            -Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl

            (zakładka Szkolenia).

Szkolenie jednodniowe w godzinach: 9-13. Organizatorem jest Urząd Dozoru Technicznego

Oddział w Warszawie, Biuro w Białymstoku Politechnika Białostocka.

Jak bezpiecznie eksploatować urządzenia transportu bliskiego na placu budowy? Analizy statystyk zdarzeń z udziałem urządzeń transportu bliskiego pokazują, że większość wypadków jest wynikiem błędów ludzkich. Jak zatem radzić sobie z zagrożeniem?

Urząd Dozoru Technicznego zwraca uwagę na konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy oraz zwiększania świadomości osób uczestniczących we wszystkich działaniach prowadzonych w sektorze budowlanym. Jak podkreślają eksperci UDT ważne jest wczesne identyfikowanie zagrożeń występujących na terenach budów. Następnym krokiem jest wdrażania stosownych działań, które wyeliminują sytuacje potencjalnie wypadkowe lub ograniczą ryzyko ich wystąpienia do akceptowalnego minimum.

Czy można zatem ograniczyć do minimum wypadki? UDT zapewnia, że ciągłe  przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz przepisów BHP pomoże zlikwidować wypadki na terenach budów.

Przepisy dozoru technicznego regulują wymagania dotyczące urządzeń transportu bliskiego w zakresie ich eksploatacji. Jednym z najważniejszych wymagań to możliwość używania urządzenia tylko i wyłącznie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Decyzja musi być wydana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Wymaganie to nie dotyczy urządzeń objętych dozorem uproszczonym, jednakże takich na placach budów nie spotyka się zbyt wiele.

Kolejną ważną kwestią jest konieczność opracowania planu BiOZ na etapie przygotowania inwestycji. Plan taki przygotowuje kierownik budowy. Plan określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na terenie budowy. Z planem tym koniecznie muszą zapoznać się wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek prace na terenie budowy.

Na placach budów spotykamy przeróżne urządzenia transportu bliskiego. Należą do nich m.in.: żurawie, wózki jezdniowe, podesty ruchome, dźwigniki hakowe i bramowe, wyciągi towarowe, wszelkiego rodzaju wciągniki, dźwigi budowlane.

Firma Protekt w swojej ofercie posiada solidne aluminiowe rusztowanie kolumnowe do prac na małej wysokości. Waży 15 km, maksymalny udźwig wynosi 150 kg.

Rusztowanie kolumnowe RS500 zawsze możesz mieć pod ręką. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca – wymiar transportowy wynosi   24 x 54 x 162 cm i można je wygodnie przewieźć. To niezastąpiony pomocnik podczas prac na małej wysokości.

Załączona instrukcja montażu, obsługi i konserwacji zawiera rysunki, które ułatwiają pracę z rusztowaniem. Teraz Rusztowanie kolumnowe RS500 od Protekt w dobrej cenie.

Szczegóły na stronie firmy Protekt.

 

2

8

9

UDT-CERT oferuje nowy pakiet usług, umożliwiających przedsiębiorstwom zdiagnozowanie aktualnego stanu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, jak również podjęcie działań mających na celu uzyskanie realnej poprawy w jej zakresie.

UDT-CERT wychodzi w ten sposób naprzeciw nowym trendom UE. Efektywność energetyczna jest podstawą nowego, energooszczędnego modelu gospodarki krajów UE i jednym z elementów strategii Europa 2020. Działania mające na celu jej poprawę, jak również zmniejszenie zużycia energii, wskazane są w wybranych regulacjach prawnych, m.in. w Dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) – poinformował Urząd Dozoru Technicznego.

UDT-CERT w ramach tych działań wykonuje takie usługi, jak:

- Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 - Certyfikacja systemu zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001

 - Audyty energetyczne budynków

 - Audyty oświetlenia

 - Audyty źródeł ciepła

 - Audyty sieci cieplnej

 - Badania termowizyjne

 - Charakterystyki energetyczne

- Opracowanie koncepcji technicznych

 - Analizy możliwości zastosowania rozwiązań technicznych.

Nagrody w rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego zostały rozdane! Uroczysta gala wręczenia tytułów odbyła się 23 maja.

Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych firm i instytucji, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi – poinformował Urząd Dozoru Technicznego.

Do rankingu przystąpiło ponad 140 firm i instytucji. Tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2017 został przyznany w każdej z trzech kategorii:

 Kategoria I: „Przedsiębiorstwo”

 Kategoria II: „Instytucje i stowarzyszenia”

 Kategorii III: „Jednostki badawczo – rozwojowe oraz szkoły wyższe”.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2017 zostali:

w Kategorii I „Przedsiębiorstwo”: PERN S.A.

 w Kategorii II „Instytucja/stowarzyszenie”: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 w Kategorii III „Jednostka badawczo-rozwojowa/szkoła wyższa”: Politechnika Warszawska.

Prowadząc własną działalność budowlaną warto zadbać  o ubezpieczenie parku maszyn przed uszkodzeniem, a nie tylko przed kradzieżą. Na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Wykupując ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń firma budowlana powinna otrzymać zabezpieczenie maszyn podczas: transportu, eksploatacji, przestoju, napraw, remontu, czyszczenia i konserwacji, demontażu.

Dobra polisa ubezpiecza sprzęt od nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń, takich jak np.: zdarzenia będące wynikiem niesprzyjających warunków atmosferycznych – np. uderzenie pioruna czy osunięcie się ziemi, brak doświadczenia w obsłudze sprzętu, błędów podczas montażu maszyny, zwarcia, aktów wandalizmu i różnego rodzaju działalności osób czy ciał trzecich, a nawet błędów projektowych i konstrukcyjnych – wszystkie te losowe zdarzenia mogą wystąpić w każdej chwili, a właściciel firmy, jak również operatorzy maszyn nie zawsze mają wpływ na ich wystąpienie.

Trzeba pamiętać, że ubezpieczyć można jedynie maszynę lub urządzenie, które włączone zostały do eksploatacji, pozytywnie przeszły wymagane próby i testy, a także są w pełni sprawne i spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne.

Wykupując polisę na maszyny budowlane warto sprawdzić, dokładnie dopytać, czego ubezpieczenie nie obejmuje. Z reguły polisy ubezpieczeniowe nie obejmują na przykład takich zdarzeń, jak: wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone celowo lub wskutek rażącego zaniedbania ze strony ubezpieczającego maszyny, szkody powstałe w podzespołach w wyniku różnych awarii mechanicznej lub elektrycznej, zepsucia się, zamarznięcia płynów chłodzących, szkody w wymienialnych narzędziach, szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn, głównie w wyniku kawitacji, erozji, korozji, i tym podobnych przypadkach.

Warto zwrócić uwagę, czy polisę można rozszerzyć o ochronę maszyn podczas poruszania się po drogach publicznych lub podczas ich przewożenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe gwarantują taką opcję.

Ubezpieczając maszyny od uszkodzeń, nie tylko właściciel firmy może czuć się bezpieczniej, ale przede wszystkim to znacznie zwiększa komfort pracy operatorów, którzy w swojej codziennej pracy muszą mierzyć się z nieprzewidzianymi i niejednokrotnie bardzo trudnymi zdarzeniami losowymi.

Czy jesteśmy coraz bardziej bezpieczni wśród licznych maszyn i urządzeń, które towarzyszą nam w codziennym życiu? Czy rozwój technologii jest w stanie ciągle podnosić poziom bezpieczeństwa?

Dźwigi osobowe i towarowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome, wózki jezdniowe, schody i chodniki ruchome, zbiorniki, rurociągi, kotły – to maszyny i urządzenia, które towarzyszą nam wszystkim w codziennym życiu. Piecze nad ich bezpiecznym użytkowaniem sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.

Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii maszyn i urządzeń potrzeba bezpieczeństwa związana z ich użytkowaniem ciągle wzrasta.

W ramach UDT działa jednostka UDT CERT, która rocznie wystawia 20 tys. certyfikatów.Eksperci UDT świadczą usługi w ramach zgodności w oparciu o przepisy ASME, AD Merblatter, CODAP – w Polsce i w innych krajach świata. Dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii UDT ich uczestnicy mogą zdobyć aktualną wiedzę z zakresu dozoru technicznego, norm i przepisów.

UDT dysponuje także nowoczesnym zapleczem badawczo-rozwojowym, tzw. Centralne Laboratorium Dozoru Techniczego, które wykonuje badania w swoich laboratoriach, jak również w miejscu zainstalowania urządzeń.

Ponadto, UDT wciąż wdraża innowacyjne usługi oparte o metody oceny ryzyka: PHA, HAZOP, FMEA. Usługi te pozwalają bezpiecznie wprowadzać i wykorzystywać nowe technologie w przemyśle oraz ograniczać ryzyko awarii i koszty związane z eksploatacją urządzeń i instalacji.

UDT wciąż unowocześnia inspekcję. Metoda oparta na ocenie ryzyka RBI umożliwia redukcję kosztów związana z przestojami instalacji czy obiektów. UDT testuje także wykorzystanie dronów do badania stanu technicznego urządzeń technicznych takich, jak zbiorniki ciśnieniowe, instalacje, rurociągi przemysłowe, żurawie wieżowe.

UDT korzysta z innowacyjnych metod badawczych, które oparte są o zmianę pola magnetycznego: SLOFEC, badanie impulsywnymi prądami wirowymi umożliwiają badanie urządzeń przez izolację. Natomiast zastosowanie metody Guided Waves oferuje możliwość przeprowadzenia badań rurociągu zarówno w niedostępnej przestrzeni, jak również pod powierzchnią ziemi.

UDT należy do Europejskiego Stowarzyszenia Jednostek Inspekcyjnych i Cetryfikacyjnych (CEOC).

UDT wspiera także przedsiębiorców, współpracując przy największych i kluczowych przedsięwzięciach gospodarczych.

Pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się blisko 1 300 000 urządzeń.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych – bezpłatne szkolenie w ramach Dni Bezpieczeństwa Technicznego w UDT odbędzie się 16 maja w Radomiu.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 9 maja, e-mail: michal.sagan@udt.gov.pl; tel. 48 368 20 00, 728 423 350, fax 48 368 20 20.

Program ramowy konferencji:

­             -UDT jako Jednostka Inspekcyjna - ustawa o dozorze technicznym

­             -Urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu

­             -Przepisy i obowiązki związane z rejestracją oraz eksploatacją urządzeń

­            -Wymagane kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń ciśnieniowych

­             -Statystyki i analiza najczęstszych wypadków

­             -UDT-CERT jako Jednostka Notyfikowana i Certyfikująca – ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja

­             -Akademia UDT – popularyzacja bezpieczeństwa technicznego

­             -e-UDT – ankiety, formularze, BOK

­             -Warsztaty eksperckie – pytania i dyskusja

­             -Pytania, wyjaśnienia i dyskusja.

Organizator, Urząd Dozoru Technicznego zaprasza:

­           -  kadry zarządzające, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

­           -  wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,

­           -  osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego,

­           -  wszystkich użytkowników urządzeń technicznych.

Termin i miejsce: 16.05.2018 r., UDT O/Radom.

Czas trwania: szkolenie jednodniowe, 4 godziny szkoleniowe (po 45 minut każda).

Zapisy trwają do 9 maja, e-mail: michal.sagan@udt.gov.pl; tel. 48 368 20 00, 728 423 350, fax 48 368 20 20.

Organizator:

Urząd Dozoru Technicznego

Oddział Terenowy w Radomiu

26-605 Radom, ul 11 Listopada 29

Warto pamiętać o wymogach naprawy i modernizacji urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu.

Jak informuje Urząd Dozoru Technicznego, naprawy i modernizacje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu muszą być uzgadniane z UDT oraz wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT.

UDT przypomina, że dokumentacja techniczna do uzgodnienia modernizacji powinna zawierać:

- ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,

 - rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy modernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów,

   - obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia;

   - wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji;

  - dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,

   -  wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji.

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy urządzeń transportu bliskiego powinna zawierać:

- ogólny opis urządzenia i zakres jego naprawy,

  - rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej naprawy oraz wykazy elementów podlegających procesowi naprawy, schematów, podzespołów, obwodów,

  - obliczenia wytrzymałościowe

   - wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem naprawy;

  - dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z naprawy,

  - wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem naprawy

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych powinna zawierać:

- wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i norm;

 - ogólny opis elementu;

  - rysunki zestawieniowe, schematy podzespołów, obwodów, itp.;

  - opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych schematów;

  - obliczenia projektowe;

  - wyniki badań przeprowadzonych na etapie projektowania;

  - informacje dotyczące badań przewidzianych do wykonania w trakcie produkcji;

  - inne informacje wymagane w wymaganiach odniesienia.

Następnie, po dokonanej modernizacji lub naprawie inspektor przeprowadza doraźne badanie techniczne urządzenia i wydaje decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji.

Informacje o wysokości opłat znajdują się na stronie UDT: www.udt.gov.pl

Jak bezpiecznie pracować przy rozładunku pojazdów ciężarowych. Dobrym i korzystnym rozwiązaniem jest system Alsipercha.

System ten chroni przed upadkiem z wysokości. Zabezpiecza pracowników wykonujących czynności przy rozładunku samochodów ciężarowych, których rozładunek, podczas poruszania się po naczepie i ładunkach, wymusza pracę na wysokości.

System zapewnia bezpieczne prowadzenie prac rozładunkowych z pojazdów ciężarowych. Do  montażu urządzenia wystarczy niewielka przestrzeń.

Należy pamiętać, że system Alsipercha jest uzupełnieniem dla drabin podestowych czy rampy rozładunkowej. Wówczas najlepiej spełnia swoje zadanie.

Alsipercha jest rodzajem żurawika wkładanego w tuleję zatopioną w słupie tuż po zalaniu betonem. Do  żurawika mocuje się urządzenie samohamowne umieszczone ponad głową użytkownika.

System Alsipercha do rozładunku pojazdów jest jednym z dobrych praktyk rekomendowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Strona 1 z 3

Najbliższe wydarzenie

 • eRobocze SHOW - jedyna taka impreza w Polsce   Koparki, ładowarki, spycharki, wozidła, narzędzia robocze, sprzęt telematyczny oraz geodezyjny, materiały eksploatacyjne, a nawet narzędzia ręczne - wszystko to zgromadzone w jednym miejscu, dostępne do oglądania i testowania przez cały dzień. A na dodatek: konkurencje z cyklu Polskiej Ligi Operatorów, strefa zabaw dla dzieci i przyjazna, operatorska atmosfera. Oto…
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL