Warszawski Instytut Technologiczny Łukasiewicz prowadzi rekrutację na stanowisko specjalisty ds. nadawania uprawnień na maszyny budowlane i urządzenia techniczne (Egzaminator). Poszukiwane są osoby chętne do podjęcia pracy we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Kielcach, Łodzi, Białymstoku, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim.

 

Wszystkie istotne informacje na temat wymagań i oferty Instytutu znajdziecie na stronie WIT.

Dział: Wiadomości

 

29 grudnia 2022 r. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poinformował, że na mocy uchwały Rady Centrum Łukasiewicz z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 11/2022 z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi połączenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechaniki Precyzyjnej.

 

W wyniku połączenia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Istytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zmieni nazwę na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Numery NIP, REGON i KRS nie ulegają zmianie. Wszelkie prawa i obowiązki Instytutu pozostają w niezmienionym stanie i będą nadal wykonywane z zachowaniem ciągłości działania. Dotyczy to również zadań realizowanych przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Dział: Wiadomości
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL