Zgodnie z Miesięcznym Indeksem Koniunktury prowadzonym przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego, w listopadzie 2023 roku przeważają nastroje pozytywne - odnotowano wzrost o 3,1 punkta do poziomu 103,9 punkta. To najwyższy odczyt w tym roku i drugi miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik jest wyższy od poziomu neutralnego.

 

MIK to wskaźnik gospodarczy zaprezentowany 14 stycznia 2021 roku przez Polski Instytut Ekonomiczny, przygotowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest szybkie i kompleksowe mierzenie sytuacji polskich przedsiębiorstw w oparciu o reprezentatywną próbę 500 podmiotów. Ankietowani odpowiadają na pytania o szacowany wzrost lub spadek sprzedaży w firmie, liczbę zamówień, plany związane z zatrudnieniem i poziomem wynagrodzenia, inwestycje, płynność finansową oraz dostęp do źródeł finansowania.

 

Na wysoką ogólną wartość wskaźnika wpłynęła dobra ocena w komponencie wynagrodzeń (119,9 punkta), płynności finansowej (119,2 punkta), zatrudnienia (102,5 punkta) i mocy produkcyjnych (100,1 punkta).

 

Pogorszyły się wskaźniki nowych zamówień (na poziomie 91,8 punkta) i wartości sprzedaży (98,5 punkta). Wskaźnik inwestycji wzrósł o 13,3 punkta, choć nadal pozostaje na poziomie poniżej wartości neutralnej - 95,3 punkta. Ten ostatni wskaźnik utrzymuje się na poziomie poniżej neutralnego od stycznia 2021 roku, choć od czterech miesięcy odnotowywany jest jego stopniowy wzrost.

 

W odniesieniu do rozmiaru firmy, najniższy wskaźnik MIK odnotowano dla mikroprzedsiębiorstw - 92,8 punkta, dla małych przedsiębiorstw 102,3 puntka, dla średnich 103,4 punkta i dla dużych - 120,5 punkta. W przypadku mikro, małych i dużych przedsiębiorstw odnotowano wzrost wskaźnika, jedynie średnie przedsiębiorstwa spadły o 3,8 punkta.

 

Listopad 2023 roku notuje pozytywne nastroje w sektorze budowlanym - 106,4 punkta, usługowym - 107,6 punkta oraz produkcyjnym - 121,8 punkta. Wzrost był największy w produkcji: tu wartość wskaźnika skoczyła o 9,8 punkta, głównie ze względu na wysoką ocenę płynności finansowej i większe wydatki inwestycyjne.

 

Przedsiębiorstwa w budowlance dobrze oceniały sytuację związaną z zatrudnieniem - 109,1 punkta, wynagrodzeniami - 120,5 punkta, mocami produkcyjnymi - 111,7 punkta i płynnością finansową - 123,4 punkta. Poniżej wartości średniej oceniano z kolei wartość sprzedaży - 99,5 punkta, nowe zamówienia (tu najsłabiej) - 89,6 punkta, oraz inwestycje - 91,0 punkta.

 

Wskaźnik MIK dla budownictwa rośnie od września, kiedy sięgał 100,8 punkta. W październiku wartość obliczono na 102,3 punkta, a w listopadzie na 106,4 punkta. W lipcu tego roku budowlanka znalazła się "nad kreską" po raz pierwszy po zastoju od września 2022 roku.

Dział: Wiadomości

 

Nowoczesny materiał budowlany nie wymaga komponentu cementu, jest prefabrykowany i bezemisyjny, a w dalekiej perspektywie czasowej może nawet pochłaniać dwutlenek węgla. Firma C-Crete Technologies, odpowiedzialna za stworzenie materiału, może się pochwalić pierwszą realizacją z jego użyciem w budynku handlowo-usługowym na terenie Seattle.

 

Produkt jest zamiennikiem dla cementu portlandzkiego, który odpowiada za 7 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla na świecie. Tworząc swój bezemisyjny beton fi rma C-Crete Technologies przyczynia się więc znacząco do obniżenia emisji powodowanych przez branżę budowlaną. Szacuje się, że na jedną tonę betonu bez cementu „zaoszczędza się” emisję nawet jednej tony dwutlenku węgla. Przy produkcji nowoczesnego materiału wykorzystuje się minerały oraz produkty uboczne przemysłu, więc wychodzi na to, że jest to nie tylko „czysty” beton, ale również sposób na recykling odpadów.

 

W Seatt le wylano około 60 ton bezcementowego betonu, w budynku przy ulicy 7200 Woodlawn, gdzie wylewka ma służyć jako element zabezpieczenia przeciwwstrząsowego. Materiał wpompowano do budynku, który u podstaw jest zaadaptowaną, zabytkową, ceglaną konkstrukcją. Wytrzymałość na obciążenia oszacowano na 5000 funtów na cal kwadratowy (psi), podczas gdy standard ASTM (organizacja opracowująca światowe normy działająca od 1898 r.) przewiduje conajmniej 4000 psi. Można go zatem stosować w większości budynków mieszkalnych, handlowo- usługowych czy infrastrukturalnych. Jest też odporny na cykle rozmrażania i zamrażania, reakcje alkaliczno-krzemionkowe, wnikanie chlorków i kwasów, a także kompatybilny z domieszkami do konwencjonalnego betonu.

 

Bardzo się cieszymy, że możemy wprowadzić na rynek nasz beton bez cementu, który stanowi przełom w zrównoważonym budownictwie – mówił prezes C-Crete, Rouzbeh Savary. – Nasze spoiwo jest bezpośrednim zamiennikiem cementu portlandzkiego, który znacznie obniża emisję dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę, że nasz produkt spełnia normy przemysłowe i jego koszt jest zbliżony do konwencjonalnego betonu, stanowi on początek całkowicie nowej ery w budownictwie – dodaje Savary.

 

W pierwszej połowie 2023 roku oddano do użytku 112,2 tysięcy mieszkań - wynika z najnowszych danych GUS. Łączna powierzchnia wyniosła 10,5 miliona metrów kwadratowych, co przekłada się na 439,4 tysiąca izb. To wzrost o 2,7% liczby mieszkań w stosunku do roku poprzedniego, a także o 0,6% powierzchni mieszkań.

 

Jednocześnie wzrósł czas powstawania budynków mieszkalnych, średnio o 2,3 miesiąca - aktualnie wynosi średnio niemal 45 miesięcy. Budynki wielorodzinne budowane są dwukrotnie szybciej niż jednorodzinne.

 

Co interesujące, popyt na mieszkania i kredyty hipoteczne, zgodnie z raportem HRE Investments, w ciągu ostatniego roku wzrósł o 300%."Nie bez znaczenia jest fakt, że instytucje te spodziewały się w bieżącym roku spadku popytu na kredyty nawet o kilkadziesiąt procent. Do tego dostosowywana była m.in. obsada działów zajmujących się kredytami. Tymczasem mamy wręcz klęskę urodzaju" - pisze Bartosz Turek z HRE Investments.

 

W sierpniu 2022 roku sprzedano niemal trzy razy mniej mieszkań niż w sierpniu 2023. 

"Po pierwsze mamy do czynienia z efektem niskiej bazy. Chodzi o to, że dokładnie tok temu notowaliśmy bardzo słabe wyniki zarówno na polu sprzedaży mieszkań, jak i w obszarze popytu na kredyty. W międzyczasie doszło jednak do kilku bardzo ważnych zmian. Zalecenia KNF ułatwiły dostęp do kredytów, a ich oprocentowanie zaczęło spadać. Do tego sytuacja na rynku pracy pozostała bardzo dobra, dzięki czemu mamy niskie bezrobocie, a wzrost płac jest wciąż dwucyfrowy. Katalizatorem dla pozytywnych zmian był też rządowy program tanich kredytów" - tłumaczy sytuację Bartosz Turek.

 

Fot. Maximilian Keppeler

Dział: Wiadomości

 

Jeszcze w tym roku ministerstwo rozwoju zapowiedziało udostępnienie darmowych projektów domów bez pozwolenia o powierzchni do 180 metrów kwadratowych. Tymczasem przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej alarmują, że z powodu braku nadzoru część konstrukcji może skończyć się rozbiórką. 

 

Zgodnie ze zmianami przepisów prawa budowlanego będzie można budować domy o powierzchni nawet 180 metrów kwadratowych i maksymalnie dwóch kondygnacjach - bez pozwolenia, jedynie na podstawie zgłoszenia i tylko celem zaspokojenia potrzeb własnych inwestora. Zdaniem dr Agnieszki Grabowskiej-Toś, ekspertki d.s. nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej takie uprawnienia w połączeniu z brakiem nadzoru nad budową może skutkować przymusową rozbiórką w związku z naruszeniami przepisów prawa budowlanego, planowania przestrzennego lub lokalizacją na terenach krajobrazu chronionego.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Fot. Floris Bronkhorst

Dział: Wiadomości

 

W sektorze budowlanym koniunktura poprawiła się w stosunku do wiosny b.r., ale nieznacznie - informują eksperci GUS. 

 

Zdaniem autorów analizy na portalu wielkiebudowanie.pl dane GUS dotyczą przede wszystkim dużych firm i mogą być związane z uruchomieniem kredytów 2%. W małych i średnich firmach trend wzrostowy nie jest zauważalny. Okres wakacyjny nie sprzyja aktywności na rynku, a sprzeaż materiałów budowlanych spada drastycznie.

 

Specjaliści wielkiebudowanie.pl ocenili dyspozycyjność firm (gotowość do przyjęcia zamówień w ciągu tygodnia) na 40%. W stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej jest to aż o 30% mniej.

 

Niezależnie od chwilowych zmian, podaż inwestycji jest obecnie najniższa od 10 lat.

 

 

Źródło: wielkiebudowanie.pl

Fot.: sol

Dział: Wiadomości

 

Zgodnie z raportami dużych deweloperów, sprzedaż mieszkań rośnie w porównaniu do 2022 roku. Wielu klientów kupuje na kredyt, a rządowy program dopłat do hipotek powinien dodatkowo napędzać trend.

 

Drugi kwartał 2023 roku był dla największych deweloperów lepszy niż analogiczny okres sprzed roku. "Pod kreską był tylko Dekpol, który jednak poprawił się za okres całego pierwszego półrocza. Najlepiej w ujęciu rok do roku wypadł wzrost wolumenów sprzedaży Marvipolu (+244 proc.), a o blisko 100 proc. wynik poprawił Lokum. Dane dotyczące sprzedaży poszczególnych spółek notowanych na GPW oraz tych z rynku Catalyst dostępne są tutaj. W sumie wolumen analizowanych spółek wzrósł o 38 proc." - czytamy w analizie na portalu bankier.pl.

A wszystko to zanim jeszcze rozpoczął się rządowy program "Bezpieczny kredyt 2%".

 

Fot.: Joel Filipe

Dział: Wiadomości

 

Jak mówił minister Waldemar Buda w związku z przyjętym przez rząd projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - "Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone". Według projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma być zastąpiony planem ogólnym dla gminy. 

 

Procedury planistyczne mają być uproszczone, a zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy - bardziej precyzyjne. "Udostępnimy darmowy i dostępny dla wszystkich elektroniczny Rejestr Urbanistyczny. Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone" - mówił minister.

 

Jak podkreślał Waldemar Buda, uproszczenie procedur związanych z inwestowaniem to szansa na niższe ceny mieszkań - nawet w dużych miastach. Zgodnie z projektem ogólnym będzie można określić "strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych; granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy; zasady lokalizacji nowej funkcji mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne, np. szkoła podstawowa, obszar zieleni publicznej".

 

Jeśli nowela wejdzie w życie, w 2026 roku zostanie uruchomiony Rejestr Urbanistyczny w formie ogólnodostępnej. Opracowanie strategii rozwoju gminy będzie fakultatywne do 1 stycznia 2026 roku, a po tym terminie będzie obowiązkowe.

Dział: Wiadomości

 

Zgodnie z danymi GUS, Polska gospodarka nie jest może w stanie recesji, ale jej stan zdecydowanie pozostawia wiele do życzenia. 

 

W sektorze budowlanym odnotowano spadek produkcji - w grudniu 2022 była ona 0,8% mniejsza niż w 2021. Wyniki analizy wskazują, że budowlanka cierpi tak samo jak produkcja i sprzedaż detaliczna, a dane nie były tak złe od dwóch lat. 

 

Liczba oddanych do użytku mieszkań wzrosła w grudniu 2022 o 1,4% w stosunku do grudnia 2021. Jednakże mieszkań, których budowę rozpoczęto, było o 43,3% mniej niż rok wcześniej (spadek w tej kwestii był z resztą widoczny przez cały rok 2022). 

 

Zdaniem specjalistów taki spadek inwestycji jest efektem wzrostu stóp procentowych w gospodarce. Potencjalni klienci ubiegający się o kredyt zmagają się ze znacznie trudniejszą sytuacją, więc spada popyt. Szacuje się, że za kilkanaście miesięcy zauważalny będzie spadek liczby mieszkań oferowanych na sprzedaż. 

 

Tymczasem, ceny producentów znów zaczęły rosnąć - dokładnie o 0,5% z listopada na grudzień. 

 

Z danych Eurostatu wynika, że deficyt w sektorze finansów publicznych wyniósł w trzecim kwartale 4,4% PKB i jest największy od czasów pierwszej fali pandemii. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w 2013 roku. Powodem takiej sytuacji jest zwiększenie wydatków socjalnych, napływ uchodźców z Ukrainy i niższe wpływy do budżetu ze względu na tymczasowe obniżki podatków. 

Dział: Wiadomości

Pewien student z kanadyjskiego Uniwersytetu Waterloo postanowił wykorzystać procesy biologiczne do stworzenia cegieł. Proces wymyślony przez Adriana Simone opiera się na działaniu bakterii i recyklingowanych materiałów budowlanych.

 

Wyniki testów są obiecujące. Cegły "hodowane" w specjalnych formach są tak samo wytrzymałe jak tradycyjne, a ponadto - co bardzo istotne - w procesie produkcji nie emitują dwutlenku węgla.

 

"Rozwiązanie pojawiło się podczas badań nad samonaprawiającym się cementem, podczas użycia mikroorganizmów do zapełniania szczelin w popękanym betonie. Istnieje proces biologiczny, podczas którego niektóre bakterie, jeśli dane są właściwe warunki, mogą wytwarzać kamień z łatwo dostęnych minerałów. Bakterie są zmieszane z kruszywem i nasączane zawiesiną wodną z odpowiednimi minerałami" - mówił Adrian Simone.

 

Wynalazca "biologicznych cegieł" połączył siły ze studentką biznesu, przedsiębiorczości i technologii Ranią Al-Sheikhly, i wspólnie stworzyli start-up MicroBuild Masonry. Jak mówią młodzi innowatorzy, takie cegły mogłyby "rosnąć" bezpośrednio na placu budowy, nie stwarzając ryzyka poparzeń i nie wymagając sterylnych warunków. Brak emisji dwutlenku węgla również jest bardzo istotnym aspektem, ponieważ sektor budowlany odpowiada za emisję około 23% tego związku chemicznego do atmosfery.

 

Źródło: bankier.pl

 

Pracownicy budowy w Australii postanowili się zabawić podczas wykończenia kamiennej ściany. Efekt? Wideo, które już teraz podbija internet. Uwaga: film trzeba zobaczyć do końca, by zrozumieć, że rzeczywiście było warto.

 


 

A gdyby tak ktoś stwierdził, że nagranie jest sfałszowane, oto wytłumaczenie:

 


Dział: Plac budowy

 

Holandia, okolice miasta Ede, autostrada A12. Ekipa budowlana wkłada - tak, dosłownie wkłada - ważący 3600 ton segment tunelu pod jezdnię drogi. Cała operacja zajmuje jedynie jeden weekend. Nie ma co opisywać, to po prostu trzeba zobaczyć:

 

 

To już czwarty rok, od kiedy rozpoczęła się budowa nowojorskiego mostu Tappan Zee. Wkrótce ukończonych zostanie osiem kolumn nośnych, a na chwilę obecną położono już ponad połowę z 7000 paneli pokładu. Poniższe wideo pokazuje w przyspieszeniu proces budowy konstrukcji nośnej.

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL