26 i 27 października w Ośrodku Szkolenia imienia profesora Jana Rosnera we Wrocławiu odbyła się konferencja "Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w Budownictwie", organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, Politechnikę Wrocławską, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie było dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Doskonała Naua II", a także przez licznych sponsorów - firmy zajmujące się rusztowaniami takie jak Faraone czy Layher, a także środkami bezpieczeństwa jak Protekt czy rozwiązaniami dla sektora budowlanego, jak firma RIB.

 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym naukowców, przedstawicieli firm czy studentów.

 

Jak przystało na wydarzenie o charakterze naukowym, prelegentami byli głównie uczeni zajmujący się bezpieczeństwem pracy, choć nie zabrakło ciekawych prezentacji przedstawicieli firm - sponsorów.

 

PIP 3

Głównymi tematami prelekcji w pierwszym dniu było przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie tak zwanej "kultury bezpieczeństwa". Podczas gdy duże firmy starają się promować pracę bezpieczną i higieniczną, przeznaczając na to środki i czas, a jednocześnie kreując dobry wizerunek, mniejsi wykonawcy często mają problem z wdrażaniem tych zasad.

 

Jak żartobliwie mówił pierwszy z prelegentów, mgr inż. Jarosław Siegierda, BHP dla wielu osób pracujących w branży budowlanej oznacza Biuro Hamowania Pracy. W swojej prelekcji zwrócił też uwagę na fakt, że postęp technologiczny pozwolił na wprowadzenie wielu nowych rozwiązań, ale przepisy BHP pozostały niezmienione od 20 lat. mgr inż. Siegierda wskazał na konieczność regulacji przepisów między innymi w zakresie możlwiości stosowania oporęczowania bez deski krawężnikowej, ograniczenia ręcznych prac transportowych czy określania przez producentów rusztowań punktów kotwiczących dla ŚOI.

 

"Branża budowlana jest jedną z najbardziej niebezpiecznych zarówno w Polsce jak i w innych krajach świata. Do zdarzeń niebezpiecznych w budownictwie zaliczamy zdarzenia takie jak wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, niebezpieczne warunki i niebezpieczne zachowania. Wypadki prowadzą do poważnych obrażeń, utraty zdrowia lub śmierci, co wiąże się też z kosztami odszkodowań, leczeniem i innymi środkami pomocowymi. Badacze podkreślają, że skutecznym sposobem zapobiegania wypadkom jest właściwa identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Zdaniem naukowców, informowanie w czasie rzeczywistym na temat zdarzeń potencjalnie wypadkowych pozwoliłoby uniknąć do 66% wypadków spowodowanych przez spadające przedmioty" - mówiła mgr inż. Zuzanna Woźniak w prelekcji na temat wskaźnika predykcji wypadków na podstawie liczby zdarzeń niebezpiecznych.

 

W ramach pierwszej sesji poświęconej badaniom i analizie zdarzeń niebezpiecznych w budownictwie wypowiadała się także Agata Westfalewska z firmy Skanska S.A., która opowiadała o trudnym procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa i korzyściach płynących z jej realizacji.

 

PIP 5

Bardzo interesująca okazała się druga sesja poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Uwagę przykuła między innymi wypowiedź przedstawiciela sponsora, firmy RIB Software, Michała Pawliszewskiego, który przedstawiał aplikację służącą do integracji danych z placu budowy.

 

"Możemy usprawnić pracę inspektorów, inżynierów, czy przyczynić się do tego, że inspektor będzie miał więcej czasu na obchód, że dane, które przedstawi, raporty będą bardziej dokładne, będą miały lepszą jakość i będą łatwiej dostępne. Obchód może też być lżejszy i w pewnym sensie przyjemniejszy dzięki ułatwieniom zaimplementowanym w aplikacji. Łączymy inspekcje, nadzory, kontrole jakości, kontrole bezpieczeństwa, przepływy pracy, połączenia między zespołami, możliwość współpracy uczestników projektu. Każda firma może stworzyć swoje listy zadań dla inspektorów czy pracowników, które po wypełnieniu pozwolą na stworzenie czytelnych raportów" - mówił Pawliszewski.

 

Z kolei Sławomir Biruk mówił na temat robotyzacji placów budowy.

 

"Powinniśmy dążyć do tego by stworzyć atrakcyjne miejsca pracy dla ludzi wysoko wykwalifikowanych, a nie do zatrudniania osób wykonujących najprostsze czynności fizyczne na placu budowy. Osiągnięcie tego, jak również zmniejszenie liczby wypadków, jest możliwe dzięki automatyzacji. Tu pierwszym krokiem jest automatyzacja pojedynczych procesów. To małe koszty, a jednocześnie szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na uzyskanie przewagi konkurencyjności. Dziś używa się już wielu rozmaitych robotów o różnym stopniu skomplikowania, od zdalnie sterowanych robotów aż po urządzenia w pełni autonomiczne. Te ostatnie potrafią samodzielnie się uczyć, rozpoznawać przedmioty, korzystać z modeli BIM i autonomicznie wykonywać zadania" - mówił Biruk.

 

Uczony dość szeroko opisywał na przykład monotonne i niebezpieczne prace murarskie, które z powodzeniem zastępuje się już robotami. "Widoczne tutaj roboty murarskie są w stanie wykonać budynek o dowolnej geometrii według projektu CAD, a ich wydajność sięga 1000 sztuk cegieł na godzinę, gdzie dla porównania jeden murarz układa ich na godzinę około 500. Roboty te pracują oczywiście bez względu na porę dnia, roku czy na warunki atmosferyczne".

 

W ramach tego samego panelu słuchacze mieli okazję zapoznać się także z technologią wirtualnego środowiska szkoleniowego dla zrobotyzowanych i zautomatyzowanych placów budowy, ze sposobami wykorzystania dronów w procesie zarządzania bezpieczeństwem, czy korzyściach dla bezpieczeństwa płynących z wdrożenia koncepcji Budowy 4.0.

 

PIP 1

Drugiego dnia konferencji było nie mniej ciekawie: poranną sesję rozpoczął wykład na temat eksperymentu rzeczoznawcy w opinii biegłego sądowego, w którym prelegent dr Andrzej Dziedzic opisywał w jaki sposób dochodzi się do prawdy na temat wydarzeń, w których o winie i konsekwencjach rozstrzyga wymiar sprawiedliwości. Przedstawił dwie sprawy wraz z opisem eksperymentów - prób przewrócenia płotu przy placu budowy celem ustalenia potrzebnej do tego liczby osób, czy zrzucania manekina z rusztowania by ustalić jego pozycję początkową prowadzącą do upadku na brzuch, głową skierowaną do rusztowania.

 

W ramach pokazu jednego ze sponsorów, firmy Faraone, uczestnicy konferencji mogli też zobaczyć pokaz montażu i bezpiecznej pracy na rusztowaniach i podestach.

 

PIP 7

Bardzo interesujące okazało się także wystąpienie przedstawiciela firmy Platforma Bezpieczeństwa, autora bloga "Przygody BeHaPowca", Artura Lipowicza, który opowiedział o szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i możliwości tak zwanego "projektowania doświadczeń", w których uczestnicy mogą w kontrolowanych warunkach przetestować działanie sprzętu asekuracyjnego.

 

Konferencję zakończyły prelekcje na temat materiałów niebezpiecznych. Dr hab. Małgorzata Ulewicz mówiła o rosnącym problemie związanym z utylizacją azbestu, który mimo oczywistych szkodliwych właściwości nadal jest produkowany, a mgr inż. Agnieszka Chowaniec-Michalak streściła badania dotyczące negatywnego wpływu żywicy epoksydowej na organizmy żywe. Bardzo ciekawe były też informacje przedstawione przez mgr inż. Marię Szalek na temat SARS-CoV-2 na placach budowy. Na podstawie ankiety udało się ustalić, że zmiany w organizacji pracy w czasach pandemicznych dla 70% odpowiadających były pozytywne, a 68% ich przestrzegało. Jednakże, w roku 2022, po rozluźnieniu, w 94% środków zapobiegawczych już się nie stosuje.

 

Wydarzenie zakończyła wypowiedź Grażyny Furmańczyk, redaktor naczelnej Przeglądu Budowlanego, którego najnowsze wydanie ma rekordową liczbę 204 stron. Magazyn jest wydawany od 1929 roku, a świeże wydanie jest tak obszerne, ponieważ znajdują się w nim artykuły prelegentów wrocławskiej konferencji.

 

"Imprezy takie jak ta muszą mieć dobrych prelegentów i słuchaczy - dzisiaj i tu i tu nam dopisało" - mówiła prowadząca konferencję prof. Bożena Hoła na koniec wydarzenia - "Następnym razem widzimy się w Krakowie".

 

PIP 2

Dział: Wiadomości

18 października 2023 w Warszawie odbyła się konferencja "Nowoczesne nawierzchnie drogowe - Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych" organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Jak można wnioskować z nazwy wydarzenia, tematyka skupiała się na recyklingu, który zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnej branży drogowej - i nie tylko. Na sali konferencyjnej w hotelu Sofitel Warszawa Victoria zebrało się blisko 100 osób.

 

Każdą z pięciu sesji otwierali główni mówcy, wśród których znaleźli się uczeni z zgranicznych uniwersytetów, opisujący zdobyte doświadczenie z wykorzystaniem recyklingowanych materiałów lub perspektywy na przyszłość w branży drogowej.

 

Bez tytułu

Profesor Jorge Pais, z wydziału inżynierii lądowej Uniwersytetu w Minho (Portugalia) w trakcie krótkiego wywiadu opisał swoją wizję rozwoju technologii renowacji nawierzchni drogowych w XXI wieku. Jak zauważył, mimo nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie nawierzchnie dróg pękają, a wynika to ze zmieniających się warunków środowiska, a także natężenia czy charakteru ruchu drogowego. Trudne do przewidzenia czynniki można jednak lepiej zbadać, a regularne rewitalizacje nawierzchni są tańsze niż gruntowne remonty i naprawianie szkód. Profesor Jorge Pais sugeruje, że sektor drogowy powinien szerzej korzystać z powszechnie generowanych informacji, by lepiej prognozować postępującą degradację nawierzchni.

 

Pobierając na przykład informacje z samochodów poruszających się drogami można bardzo precyzyjnie szacować obciążenia, jakim one podlegają. To tylko jedna z opcji, nic nie stoi na przeszkodzie by monitorować drogi przy pomocy sensorów pęknięć czy dronów. Wszystkie te technologie już dziś funkcjonują, trzeba je jedynie wykorzystać. Nie obejdzie się oczywiście bez udziału sztucznej inteligencji, która na podstawie zebranych danych pomoże w tworzeniu prognozy uszkodzeń, a co za tym idzie - zapobieganiu kłopotliwym remontom.

 

Pozostali główni mówcy skupili się na wykorzystaniu RAP (Recycled Asphalt Pavement, ang. Recyklingowana Nawierzchnia Asfaltowa) w budowie dróg w Szwajcarii, Niemczech i Czechach. Prelekcje były bogate w interesujące spostrzeżenia dotyczące sposobów przetwarzania materiału z recyklingowanej drogi i nie tylko. Inżynier Stefan Höller z Federalnego Instytutu Badań Autostrad zwrócił uwagę na problem związany z prawem przetargowym, które nie premiuje stosowania recyklingowanych materiałów podczas budowy dróg. W swoim wykładzie wspominał także o szacowanym zapotrzebowaniu na infrastrukturę dostosowaną do pojazdów elektrycznych i związanymi z nią możliwościami zasilania maszyn drogowych energią elektryczną. Jak mówił inżynier Höller, jeśli udział samochodów elektrycznych wzrośnie na niemieckich drogach powyżej 10%, obecny system dostaw prądu będzie musiał przejść całkowitą modernizację.

 

Niektórzy prelegenci, jak doktor Martins Zaumanis z Szwajcarskiego Federalnego Laboratorium Nauk Materiałowych i Technologii w Dübendorfie czy doktor inżynier Verena Rosauer z Federalnego Instytutu Badań nad Autostradami dołączyli do konferencji zdalnie.

 

Łącznie uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać aż 22 prelekcji, a także przedyskutować poruszane tematy nad filiżanką kawy podczas przerw. Wielu słuchaczy dołączyło do wydarzenia zdalnie.

 

IMG20231018114420

Bardzo ciekawym fragmentem konferencji okazało się wystąpienie doktora Aleksandra Zborowskiego, szefa grupy projektowania nawierzchni w firmie TPA Sp. z o.o., który opowiadał o problemach aktualnych metod projektowania dróg i nowoczesnych sposobach, które mogą poprawić ich jakość i wytrzymałość. Jak mówił doktor Zborowski, w projektowaniu trzeba uwzględnić nie tylko zmiany klimatu, ale również zastosowanie gospodarki cyrkularnej i wzrost natężenia ruchu. Planując skład mieszanki asfaltowej i dodatków, a także grubość nawierzchni i niższych warstw drogi można zastosować zaawansowane systemy i dane, których dawniej nie używano. Zgodnie z najnowszymi statystykami, natężenie ruchu przewidywane podczas budowy niektórych dróg w Polsce zostało przekroczone nawet o 200%.

 

"Najczęściej mówiąc o klimacie, który wpływa na konstrukcję mamy na myśli temperaturę, natomiast tak naprawdę w pełnej mechanistycznej metodologii klimat określany jest przez temperaturę, nasłonecznienie, prędkość wiatru i opad. Dopiero mając wszystkie cztery parametry razem, możemy skonstruować przy użyciu zaawansowanych modeli klimatycznych profil temperaturowy konstrukcji nawierzchni. Jesteśmy w stanie podzielić profil na warstwy i określić w jakiej warstwie będzie jaka temperatura. To nie jest to samo, co temperatura powietrza [...] Ten proces jest znacznie głębszy i szerszy niż się zazwyczaj stosuje, w pełnym rozumieniu mechanistyczno-empirycznego projektowania niż to co zazwyczaj stosujemy. Mając zaprojektowaną nawierzchnię obciążamy ją cyklicznie zakładanym ruchem drogowym, dzięki czemu przy pomocy zaawansowanych programów możemy obliczyć reakcję, odpowiedź tej konstrukcji w krytycznych punktach" - mówił doktor Zborowski.

 

Równie interesująca prelekcja została zaprezentowana przez Petera Gallo z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego, który opowiedział o obiecujących wynikach badań nad dodatkiem włókien jutowych oraz czynników odmładzających asfalt w mieszance asfaltowej. Okazuje się, że roślinne polimery mogą mieć dobroczynny wpływ na wytrzymałość nawierzchni na pękanie.

 

IMG20231018142832

O znacznych finansowych korzyściach płynących z wykorzystania recyklingowanych materiałów przy remontach dróg na terenie miasta Płock opowiedziała mgr inż. Natalia Gasik-Kowalska. Zgodnie z wynikami badań prowadzonych przez zespół uczonych z Politechniki Warszawskiej, Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, na gospodarce zamkniętej można wiele zyskać.

 

"Wykorzystanie wtórne materiałów daje nam przede wszystkim ograniczone wykorzystanie surowców, mniejszą ilość odpadów, a wszystko to jest zwieńczone korzyściami finansowymi, które są związane z oszczędnościami poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych, a nawet zyskami, jak na przykładzie Płocka, poprzez sprzedaż materiałów wtórnych [...] W Polsce dopiero w tej kwestii raczkujemy, pojawiają sie dokumenty, które nakierowują gospodarkę w stronę gospodarki w obiegu zamkniętym, jak na przykład polityka Państwa 2030 czy Mapa Drogowa. Wykorzystujemy materiały wtórne na rzecz nowych nawierzchni ale nie jest to powszechne, nie jest to forma standardowa. W Płocku do 2011 roku utylizowaliśmy wsztstkie materiały rozbiórkowe, ale współautor naszego opracowania, doktor Piotr Gryszpanowicz, jako ówczesny dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, działał przy pisaniu regulacji pozwalających na ponowne wykorzystanie destruktu, nawierzchni kamiennych, żelbetowych płyt drogowych, tryblinki, kostki, krawężników i obrzeży. W zestawieniu widać, że po 2011 roku, kiedy zaprzestano wywożenia na składowisko, a zaczęto w granicach miasta wykozrzystywać te materiały, jak to są duże ilości. Wykorzystano je do wzmocnienia dróg druntowych, do kształtowania warstw podbudowy pod chodniki czy ścieżki rowerowe czy parkingi. To też korzyści finansowe, bo wykorzystując materiał z Płocka na terenie Płocka nie było konieczności zakupu kruszyw. Po 2019 roku podjęto też decyzję o sprzedaży do ościennych gmin, i jak widać są to kwoty rzędu nie kilku, a a kilkuset tysięcy złotych, co dla średniej wielkości miasta stanowi duże wpływy do budżetu" - tłumaczyła mgr inż. Gasik-Kowalska.

 

W ramach referatu uczeni zajmujący się przykładem Płocka wykonali symulację porównawczą, opisującą sytuację w której materiały recyklingowane nie byłyby wykorzystane. Na tej podstawie stwierdzono, że wykorzystując jedynie materiały od wykonawców, powierzchniowo niecałe 50% inwestycji z wykorzystaniem destruktu zostałoby wykonanych, przy tym nie więcej niż 90% realizacji z tłuczniem.

 

To oczywiście jedynie wybrane tematy wypowiedzi, których można było wysłuchać podczas konferencji. Prelegenci opowiadali również między innymi o zastosowaniu dodatku gumowego z recyklingowanych opon czy polimerów z tworzyw sztucznych do mieszanki asfaltowej, preparatach chemicznych odświeżających granulat asfaltowy, a także właściwościach mieszanek bituminowych.

 

IMG20231018153137

Na konferencji nie zabrakło gości, którzy zjawili się by wysłuchać prelekcji i zdobyć wartościowe kontakty. "Polska jest dla nas ważnym rynkiem na produkty recyklingowane. Technologie recyklingu stają się coraz bardziej istotne, i jesteśmy zainteresowani działaniem w Polsce" - mówił Ranjeet Sandhu z firmy Sripath Innovations Ltd (Wielka Brytania) zajmującej się produkcją środków odmładzających asfalt, polimerów i innych innowacyjnych materiałów służących do budowy dróg.

 

 

 

 

IMG20231018173512

"Po dzisiejszej konferencji z pewnością nasuwa się wniosek, że w kolejnym roku to musi trwać dwa dni. Zbyt wiele jest do omówienia, żeby dało się to zamknąć w tak krótkim czasie. Ale co najważniejsze, zaczęliśmy już dyskutować, temat recyklingu jest otwarty, i jest bardzo istotny. Musimy się opanować, przestać stosować naturalne materiały, a w ich miejsce opracować gospodarkę zamkniętą, bo w przeciwnym razie na Ziemi już niedługo nie będzie ani jednej plaży" - mówił dr hab. inż. Janusz Rymsza, Zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, prof. IBDiM.

Dział: Wiadomości

Już 16 listopada w Białymstoku odbędzie się bezpłatna konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada.

Program:

­             -Otwarcie spotkania: władze uczelni oraz kierownictwo UDT 

­             -Prezentacja Politechniki Białostockiej

­             -Kierunki rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego

­             -Nowoczesne metody badawcze realizowane przez UDT

­             -Usługi mobilnego laboratorium

­             -Wytyczne dotyczące udzielania wsparcia podmiotom przez UDT

­             -Prezentacja portalu e-UDT

­             -Pytania, wyjaśnienia i dyskusja

UDT zaprasza:

­             -kadrę zarządzającą, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

­            - wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,

­            - wszystkich użytkowników urządzeń technicznych,

­           -  osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego

­            - studentów.

Informacje i zgłoszenia:

­             -Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.11.2018 r.

­             -tel. 85 664 48 30; e-mail: anna.gajdowska@udt.gov.pl.

­            -Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl

            (zakładka Szkolenia).

Szkolenie jednodniowe w godzinach: 9-13. Organizatorem jest Urząd Dozoru Technicznego

Oddział w Warszawie, Biuro w Białymstoku Politechnika Białostocka.

W dniach 20-21 września Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na płatną konferencję pt. „Innowacyjność w dozorze technicznym. Wyzwania i szanse dla polskiego dozoru oraz przedsiębiorców”.

Podczas konferencji będą omawiane takie zagadnienia, jak:

- nowe metody prowadzenia inspekcji - praktyczne zastosowanie dronów i robotów przy realizacji badań technicznych,

- wykorzystanie innowacyjnych metod badawczych w zakresie eksploatacji i oceny stanu technicznego urządzeń oraz wyrobów konstrukcyjnych,

- elektromobilność jako nowa gałąź przemysłu i jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej,

- czynniki społeczne i ekonomiczne oraz inne aspekty jako forma zachęty do inwestowania w elektromobilność.

UDT zaprasza przedstawicieli grupy energetycznej oraz branż w współpracujących, przedstawicieli samorządów oraz spółek transportu publicznego, producentów i pośredników handlu pojazdami elektrycznymi oraz sieci infrastruktury ładowania, uczelnie i środowiska naukowe

20-21 września 2018 r., Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference, ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie https://udt.gov.pl oraz TUTAJ.

Zapraszamy 1 lipca na Konferencję dla zuli, która odbędzie się w Koszęcinie. W ramach imprezy Polish Forestry Challenge - Zawody Operatorów Przyczep Zrywkowych, walka o puchar najlepszego operatora, konkurencje na maszynach marki Palms i Binderberger. Udział może wziąć każdy operator przyczepy zrywkowej.

W ramach wydarzenia odbędą się dynamiczne pokazy pracy i wystawa maszyn leśnych –m.in. harwestery, forwardery, pilarki, łuparki, wciągarki, przyczepy zrywkowe, ciągniki, skidery i wiele innych. Będzie można obejrzeć prezentacje i odwiedzić stoiska ok. 40 dilerów maszyn leśnych.

Pokazy maszyn będą trwać nieprzerwanie od godz. 9:00 do godz. 15.00. Część prezentacji odbywa się na placu manewrowym obok wystawy sprzętu leśnego, największe maszyny zostaną zaprezentowane w lesie, podczas pracy na zrębie i w trzebieży. Największą atrakcją Konferencji będą Zawody Operatorów Przyczep Zrywkowych! Każdy operator pracujący na przyczepie może wziąć bezpłatny udział, po wcześniejszej rejestracji. Do wygrania atrakcyjne nagrody! Konkurencje będą miały charakter zabawy.

Jeśli chcecie wziąć udział w walce o puchar najlepszego operatora, zapiszcie się poprzez formularz dostępny tutaj.

Ponadto organizatorzy eventu zapewniają catering na miejscu oraz strefę zabaw dla dzieci. Dodatkową atrakcją będzie Święto Śląska, które odbywać się będzie tuż obok. Przygotujcie się na dzień niezapomnianych wrażeń!

Patronat honorowy nad Konferencją objął Wiesław Kucharski - dyrektor RDLP w Katowicach, Zbigniew Seniów - Wójt Gminy Koszęcin, a także w imieniu Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej - Mariusz Rakowski - prezydent Izby.

Udział w Konferencji i w zawodach jest bezpłatny.

Konferencje dla zuli to cykliczne wydarzenia organizowane przez Gazetę Leśną, na których odbywają się pokazy pracy maszyn leśnych.

Około 500 osób wzięło udział w kolejnej Konferencji dla zuli organizowanej przez GAZETĘ LEŚNĄ

Dynamiczne pokazy pracy maszyn leśnych na Konferencji dla zuli w Spychowie

Drogowcy, leśnicy, samorządowcy, funkcjonariusze policji – przedstawiciele wielu branż spotkali się na konferencji „Drogi a zwierzyna” w Grodzisku Mazowieckim

Już 28 stycznia 2016 roku w hotelu „Grodzisko” w Grodzisku Mazowieckim GAZETA LEŚNA organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów” - konferencję pt. „Drogi a zwierzyna”

Już 27 lutego na Mazurach kolejna KONFERENCJA DLA ZULI!

Już 28 stycznia 2016 roku w hotelu „Grodzisko” w Grodzisku Mazowieckim GAZETA LEŚNA organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów” - konferencję pt. „Drogi a zwierzyna”. Patronat honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Kampinoski Park Narodowy

Maszyny, pokazy, referaty i ... tłumy zwiedzających! Tak było na Konferencji dla zuli w Silnowie!

7 listopada br. w Silnowie odbyła się konferencja dla zuli zorganizowana przez GAZETĘ LEŚNĄ. Portal eROBOCZE.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL