Silniki wysokoprężne marki Cummins można tankować niemieszanymi paliwami parafinowe (EN15940), w tym HVO, czyli hydrorafinowanymi olejami roślinnymi. 

 

Zgoda na wykorzystanie paliw alternatywnych dotyczy wszystkich modeli silników wysokiej mocy (19L-95L, V903, ACE), które pracują w rozmaitych branżach na całym świecie. Co istotne, silniki nie wymagają modyfikacji, o ile paliwo spełnia wymogi norm EN15940.

 

Badania wykazały, że spalanie paliw odnawialnych ogranicza emisję gazów cieplarnianych o 90%, zawartość cząsteczek stałych i dymu w mieszance wylotowej o 50%, i nie wpływa na konserwację i stan techniczny silnika przy spadku mocy o jedynie 1 do 2%.

Dział: Wiadomości

Elektryczne pojazdy i maszyny coraz mocniej wkraczają do naszej rzeczywistości. Czy są bardziej bezpieczne od tradycyjnych?

Wbrew wszelkim pozorom elektormobilność to nie tylko nowe możliwości i ciekawe doświadczenia, ale także nowe zagrożenia, które stoją jeszcze pod znakiem zapytania. Obecnie poważnym jest zagrożenie porażenia prądem w punktach ładowania urządzeń. Punkty ładowania są urządzeniami o dużych mocach, do których dostęp mają jedynie osoby uprawnione. Punkty te obsługiwane przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień do ich obsługi i niedysponujące wiedzą, która pozwala na określenie ich stanu technicznego stają się poważnym zagrożeniem dla otoczenia.

Z tego względu punkty ładowania autobusów oraz stacje gazu ziemnego będą podlegać badaniom UDT w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (2014/94/UE).

Stacje i punkty ładowania zostaną przebadane przez Inspektorów UDT, zanim zostaną dopuszczone do eksploatacji. W Polsce trwają prace, których celem jest ograniczenie rozprzestrzenianie się na punktów ładowania o wątpliwych zabezpieczeniach i konstrukcji, jednocześnie pozostanie otwarta furtka dla wszystkich rozwiązań innowacyjnych.

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL