Maszyny z nielegalnego źródła

Czy zakup kradzionego sprzętu grozi odpowiedzialnością karną?

 

Niezwykle istotne wydają się dziś kwestie związane z zamówieniami publicznymi, przetargami, umowami. Portal eROBOCZE.pl postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników, zapraszając do rozmowy specjalistę w dziedzinie prawa – adwokata, pana Łukasza Bąka z kancelarii prawnej Jaskot, Bąk – Adwokaci, który wyjaśni zawiłości prawne związane z prowadzeniem firmy i przybliży zagadnienia interesujące niewątpliwie większość przedsiębiorców.

Łukasz Bąk – adwokat z kancelarii prawnej Jaskot, Bąk - Adwokaci:

W ostatnim czasie dosyć często pojawiają się publikacje na temat kradzieży wyposażenia maszyn.

W każdej tego typu sytuacji sprawca działał najprawdopodobniej w celu wykorzystania kradzionych rzeczy na własne potrzeby albo ich sprzedaży innemu przedsiębiorcy.

Natrafiając na okazyjne oferty specjalistycznego sprzętu, warto pamiętać, że taki zakup wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Mam na myśli narażenie na zarzut popełnienia jednego z dwóch typów przestępstw: paserstwa umyślnego albo nieumyślnego, obydwu ściganych z urzędu przez prokuraturę.

Paserstwo umyślne dotyczy sytuacji, w której kupujący ma świadomość nielegalnego pochodzenia przedmiotu lub domyśla się, że rzecz może mieć nielegalne pochodzenie i tę ewentualność akceptuje. Paserstwo nieumyślne polega z kolei na nabyciu np. kradzionego przedmiotu w sytuacji, gdy nabywca, pomimo okoliczności towarzyszących transakcji, które nakazują przypuszczać nielegalne pochodzenie sprzętu, takich przypuszczeń nie posiada i decyduje się na zakup.

Szczególną staranność należy zatem zachować w kontekście drugiego z opisanych przypadków. Przepisy o paserstwie nieumyślnym służą bowiem karaniu niejako za niedochowanie należytej ostrożności. Ich filozofię można sprowadzić do stwierdzenia: jeżeli nabywca powinien i mógł przypuszczać, że sprzęt pochodzi z nielegalnego źródła, a mimo to go zakupił, poniesie za to karę. Okoliczności obciążające kupującego, które będą w takiej sytuacji brane pod uwagę, to dla przykładu: okazyjna cena, nietypowe miejsce zawarcia sprzedaży, wyłącznie ustne zawarcie umowy, niepewne lub nieznane pochodzenie przedmiotu w momencie zawarcia transakcji, brak wiedzy co do osoby sprzedającego i jego reputacji jako sprzedawcy.

Paserstwo nieumyślne karane jest grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Paserstwo umyślne podlega surowszym sankcjom, za jego popełnienie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak widać, atrakcyjność oferty zakupu może okazać się niewspółmierna do poniesionych konsekwencji. Nie oznacza to oczywiście, że obrót profesjonalnym sprzętem na rynku wtórnym nie jest wart uwagi. Trzeba jednak w takich wypadkach postarać się o rzetelność, sprawdzić należycie przedmiot zakupu i dodatkowo zadbać o sporządzenie stosownej dokumentacji (np. umowy).

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL