Ranking perspektyw: która budowlanka najlepsza?

W najnowszym numerze ROBOCZE NEWS ukazał się artykuł na temat najlepszych szkół budowlanych w Polsce. Zgodnie z Rankingiem Perspektyw na najwyższym miejscu uplasowała się "Budowlanka" w Zielonej Górze.

 

 

"Zdecydowany prym wśród szkół budowlanych wiedzie Technikum nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze. Szkoła zajmuje aż 8 miejsce w ogólnopolskim rankingu.

W 2020 roku "Budowlanka" zajęła 7 miejsce wśród wszystkich techników, ale w kolejnych latach wynik nieco się pogarszał. W 2021 roku była na 19. miejscu, a w 2022 roku – na 43.

– Szkoła znalazła się na wysokim miejscu w rankingu przede wszystkim dzięki zaangażowaniu nauczycieli w pracę z uczniami, w przygotowania do olimpiad, egzaminów, matury. To ludzie z pasją do zawodu, którzy nie wahają się poświęcać dodatkowego czasu, by lepiej przekazywać wiedzę, doszkalać się. Nie można też oczywiście pominąć chęci samych uczniów do nauki – mówi Małgorzata
Ragiel, dyrektorka szkoły.

W "Budowlance", poza głównym cyklem nauczania, nie brakuje dodatkowych możliwości. Przez ostatnie sześć lat był realizowany projekt unijny "Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra" (zakończył się w czerwcu 2022 roku).

– Dzięki niemu mogliśmy wyposażać uczniów w dodatkowe umiejętności miękkie, a także zapewnić im możliwość zdobycia uprawnień elektryka, drwala, operatora koparki, wózka widłowego i wielu innych. Była też możliwość przeszkolenia się z obsługi najnowszych programów informatycznych, a także wykłady w uniwersyteckim parku technologicznym. To wszystko dzięki pieniądzom z Unii – podkreśla dyrektorka „Budowlanki”. Uczniowie nabywali nowe umiejętności kwalifi kacyjne. Dla osób zaczynających swoją przygodę na rynku pracy to wartość nie do przecenienia. Przy okazji młodzież miała też możliwość odbycia stażu. Praktyki zawodowe są wpisane w cykl nauczania w siatce MEN. Każdy uczeń musi odbyć dwumiesięczne praktyki. – W tej kwesti i współpracujemy z okolicznymi firmami oferującymi możliwość praktykowania wybranego zawodu. Przedsiębiorcy chętnie przyjmują uczniów, a my jako szkoła mamy okazję do zebrania opinii na temat swoich podopiecznych – i to są zawsze dobre i bardzo dobre oceny dotyczące przygotowania uczniów – zaznacza Małgorzata Ragiel.

[...]

Od ośmiu lat nie brakuje chętnych do podjęcia nauki w zielonogórskiej "Budowlance". Perspektywa pewnego zawodu jest dla młodzieży bardzo istotna. Szkoła o feruje możliwość wybrania kierunków: geodezja, renowacja elementów architektury, budownictwo, budownictwo wodne, architektura krajobrazu i technik budowy dróg. Na specjalistów z każdej branży jest duże zapotrzebowanie na rynku. Młodych przyciąga też renoma szkoły. W tym roku „Budowlanka” obchodzi 65-lecie istnienia. Główne uroczystości odbyły się w październiku 2022.

– Monitorujemy losy uczniów po ukończeniu szkoły. Około 80 proc. podejmuje pracę w zawodzie. Większość idzie też na studia kierunkowe, często jednocześnie pracując i studiując zaocznie. Oczywiście zdarza się też, że ktoś wybierze studia polonistyczne czy prawne. Niezależnie od tego utrzymujemy stały kontakt z absolwentami – opowiada dyrektorka. Absolwenci chętnie pozostają w kontakcie, spotykają się z nauczycielami po zakończeniu nauki. Jak zapewnia dyrekcja, każdy może przyjść w razie kłopotów, jak również po to, by podzielić się sukcesami.

"Budowlanka" oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, w tym pracownię sztukatorsko-modelarską, kółko geodezyjne, kółka sportowe, fakultety, a nawet zajęcia teatralne".

 

To oczywiście jedynie fragment artykułu, z którego dowiemy się również na temat pozostałych szkół budowlanych w rankingu, a także o szkołach nieujętych w Perspektywach. Zachęcamy do prenumerowania ROBOCZE NEWS - magazynu skierowanego do szeroko pojętej branży roboczej! W środku znajdziecie wiele innych ciekawych artykułów, a także wywiady, informacje ze świata maszyn i budowlanki, i wiele, wiele innych tekstów związanych z pracą maszynami!

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL