Konferencja: Nowoczesne nawierzchnie drogowe

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zaprasza na międzynarodową konferencję "Nowoczesne nawierzchnie drogowe - Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych", która odbędzie się 18 października 2023 roku w Warszawie. Portal erobocze.pl i czasopismo Robocze News objęły patronat medialny nad wydarzeniem.

 


Konferencja będzie się skupiać na temacie recyklingu, założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i kwestiach ochrony środowiska.Budownictwo drogowe jest szczególnie predysponowane do stosowania recyklingu. Wynika to z dużej objętości robót, dużego zużycia materiałów (np. kruszyw) oraz wysokich nakładów energetycznych związanych z procesami produkcji, transportu i budowy. Zastosowanie recyklingu pozwala uzyskać istotne korzyści w obszarze drogownictwa, zarówno przy budowie nowych dróg, jak i ich remontach oraz przebudowach. Recykling może zostać uwzględniony w podłożu oraz dolnych i  górnych warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Dodatkowo budownictwo drogowe umożliwia wykorzystanie odpadów z innych dziedzin gospodarki.

 


Na konferencji dowiemy się wiele na temat możliwości i warunkow na jakich można stosować recykling w budownictwie drogowym. Będzie to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z kraju i zza granicy. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji referatów dotyczących następujących zagadnień:

 

- recykling nawierzchni asfaltowych,


- recykling nawierzchni betonowych,


- recykling głęboki z zastosowaniem mieszanek MCE i asfaltu spienionego,


- stosowanie dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych i betonu pochodzących z recyklingu,


- wykorzystanie materiałów odpadowych z różnych gałęzi przemysłu jako materiałów alternatywnych,


- wskazanie korzyści ekonomicznych stosowania recyklingu,


- ocena wpływu na środowisko.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: mrp23.ibdim.edu.pl


Mamy nadzieję spotkać się w gronie osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm wykonawczych, biur projektowych, zarządców dróg oraz pracowników naukowych i studentów.

 

Fot.: Troy Mortier

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL