PROTEKT

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości.

Protekt Logo www

PROTEKT
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź

info@protekt.com.pl

tel: +48 42 680-20-83

fax: +48 42 680-20-93

www.protekt.com.pl

 

 

Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne.

Szczególną wagę przywiązujemy do wygody użytkowania i niezawodności naszych urządzeń, starając się jak najlepiej dostosować do rosnących wymagań odbiorców.

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.

Treści, zdjęcia i ilustracje znajdujące się na tej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. Po szczegółowe, aktualne informacje użytkowe i techniczne proszę skontaktować się z biurem firmy.

PRODUKTY

Ochrona osobista

szelki1 120 SP4011 120 EVO LITEhigh


Szelki bezpieczeństwa

Linki bezpieczeństwa
Praca w podparciu: słupołazy i drzewołazy

Amortyzatory bezpieczeństwa
Zestawy łącząco-amortyzujące
Zestawy do pracy na rusztowaniach
Zestawy z amortyzatorem ABW
Zestawy z amortyzatorem ABM

Urządzenia samohamowne
Urządzenia samozaciskowe
Zatrzaśniki
Urządzenia kotwiczące
Linki kotwiczące

Statywy
Statywy towarowe
Statywy bezpieczeństwa
Statywy personalno - towarowe
Wciągarki
Akcesoria

Ochrona głowy
Drabiny i Rusztowania
Odzież ochronna
Kamizelki
Kombinezony

Systemy stałe

 1 120 AT1501 120 AT1001 120 AC340


Systemy asekuracji pionowej
Punkty kotwiczenia

Ewakuacja

Akcesoria

1 120 1 120 AZ0021 120 GT0201 120 DT100


Worki i torby
Uchwyty narzędziowe
Namioty Parawany
Arborystyczne

Zawiesia

Produkty ochrony osobistej firmy Protekt przeznaczone do powstrzymania upadku posiadają Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane:

 

Ponadto wiele produktów posiada inne orzeczenia przydatności w szczególnych warunkach:

Stefy zagrożenia wybuchem: Instytut Przemysłu Organicznego

Komisja ds. Zagrożeń w Górnictwie

Drabiny, drabiny linowe: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Wyposażenie Straży Pożarnej: Centrun Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Surowce tekstylne: Instytut Włókiennictwa

 

SZKOLENIA BHP

Firma PROTEKT oferuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów technicznych sprzętu. Szkolenia dedykowane są zarówno dla użytkowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, którzy są zobowiązani do dokonywania przeglądów elementów sprzętu, jak również do osób odpowiedzialnych za sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości w firmie, zajmujących się przeglądami okresowymi sprzętu.

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- metod i środków ochrony przed upadkiem, podczas prowadzenia prac na wysokości,

- organizacji i sposobów prac na wysokości,

- aspekty prawne i formalne prowadzenia prac na wysokości,

- prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego.

Przykładowe programy szkoleń:- prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ewakuacyjnego oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu i wykonywanie wymaganych przeglądów okresowych (część teoretyczna i praktyczna)

- prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – przeglądy okresowe sprzętu (część teoretyczna i praktyczna)

- prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – przeglądy okresowe sprzętu (część teoretyczna)

 

PRZEGLĄDY SPRZĘTU

 

Firma PROTEKT prowadzi przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości:

- przeglądy okresowe (coroczne lub częściej)

- przeglądy fabryczne (po pięcioletnim okresie użytkowania lub wcześniej).

Przeglądy okresowe i fabryczne można wykonać

W siedzibie firmy:

PROTEKT

93-403 Łodź,

ul. Starorudzka 9
(należy przesłać sprzęt wraz ze zleceniem na wykonanie przeglądu),

W miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (należy przesłać zlecenie na wykonanie przeglądu wraz z kontaktem telefonicznym w celu ustalenia terminu i miejsca przeglądu).

Przeglądy okresowe może wykonywać także osoba upoważniona przez producenta lub odpowiedzialna za sprzęt w firmie w której użytkowany jest sprzęt.

Osoba odpowiedzialna za sprzęt powinna:

- posiadać odpowiednie upoważnienie od kierownika czy dyrektora firmy do zajmowania się w/w sprawami

- przejść szkolenie z zakresu przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Przeglądy okresowe sprzętu należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania poszczególnych elementów sprzętu zgodną z PN-EN 365 "Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowania".

 

SIEDZIBA FIRMY

Starorudzka 9
93-403 Łodź
Polska
tel:+48 42 29-29-500

info@protekt.com.pl

tel: +48 42 680-20-83
fax: +48 42 680-20-93

 

DZIAŁ HANDLOWY
tel:+48 42 29-29-500

handlowy@protekt.com.pl

tel:+48 42 680-20-83
fax:+48 42 680-20-93

 

SERWIS sprzętu indywidualnego

Krzysztof Przybylski - oferent

krzysztof@protekt.com.pl

tel:+48 42 29-29-538

Bogdan Kamiński - serwisant

tel:+48 42 29-29-545

 

DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE, SZKOLENIA

Stanisław Traczyk

stanislaw@protekt.com.pl

tel. kom. 665 447 355

Jacek Sosnowski

jacek@protekt.com.pl

tel. kom. 601 725 155

 

SERWIS - Przeglady systemów stałych

Tomasz Canert

tomekcanert@protekt.com.pl

tel:+48 42 29-29-518
fax:+48 42 680-20-93

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL