ZPDMR: cele, zadania, priorytety

24 marca 2022 roku w Warszawie powołany został Związek Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych. Prezesem Związku został Adrian Winnicki, wiceprezesem Marek Surma, a członkiem Zarządu Rafał Koźmin. Na spotkanie założycielskie przyjechało ok. 40 przedstawicieli producentów i dystrybutorów maszyn budowlanych, czy szerzej – maszyn roboczych z całego kraju, a niektórzy nawet z zagranicy.

 


Zjazd był pokłosiem wielu wcześniejszych rozmów między dystrybutorami, w których pojawiła się potrzeba stworzenia organizacji tego rodzaju. Prowadzący spotkanie Rafał Jajor (Lasmedia) przedstawił ogólne cele Stowarzyszenia:

 


- promowanie nowoczesnych i bezpiecznych metod pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń spełniających wszelkie wymagania prawne,

 


- eliminowanie z rynku nieuczciwej konkurencji, działającej poza prawem,

 


- reprezentowanie członków wobec organów władzy i administracji rządowej, opiniowanie powstających aktów prawnych i walka o przepisy gwarantujące stabilny rozwój całej branży,

 


- szerzenie wiedzy wśród użytkowników na temat maszyn i urządzeń roboczych i promowanie tych produktów, które dają gwarancję bezpiecznej i wydajnej pracy,

 

- wymiana doświadczeń między członkami i współpraca w rozwiązywaniu wspólnych problemów, z uszanowaniem konkurencji między dystrybutorami.

 

Propozycje konkretnych zadań dla organizacji przedstawił Zbigniew Migda (Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych):

 

- walka z nieuczciwymi dostawcami (np. sprzedającymi maszyny bez certyfikatu CE czy bez spełnienia innych wymagań),

 

 

- wymiana informacji między dystrybutorami (np. o wielkości sprzedaży, ostrzeżenia o nieuczciwych kontrahentach),

 

 

- obecność w międzynarodowych organizacjach dystrybutorów (np. CECE)

 

 

- przygotowywanie analiz, badań rynku itp.

 

 

- staranie się o wprowadzenie zasad promujących nowe maszyny w przetargach publicznych

 

 

- dążenie do wprowadzenia okresowych przeglądów technicznych maszyn

 

 

- pomoc prawna dla członków

 

Przedstawione propozycje zostały poddane dyskusji. Uczestnicy spotkania zgłosili kolejne zadania dla organizacji:

 


- organizowanie zebrań dla Członków, prelekcji ekonomistów itp.

 

 

- przygotowywanie prognoz ekonomicznych, analiz inwestycji w sektorze publicznym i prywatnym

 

 

- treningi operatorskie – doradztwo, pomoc organizacyjna, wyznaczanie standardów

 

 

- doradztwo dla instytucji finansowych –zapobieganie finansowaniu maszyn niespełniających lokalnych norm, skradzionych, ze sfabrykowanymi tabliczkami znamionowymi itp.

 

 

- koordynacja wydarzeń branżowych

 

 

Priorytety organizacji zostaną wkrótce określone wspólnie przez członków i władze organizacji. Mecenas Łukasz Bąk z kancelarii Jaskot-Bąk Adwokaci omówił formy prawne, jakie może mieć organizacja skupiająca dystrybutorów maszyn. Wymienił wady i zalety stowarzyszenia, fundacji, izby gospodarczej i związku pracodawców. 

 

 

Jako najlepszą i dającą największe uprawnienia formułę prawną wskazał organizację pracodawców. Mecenas podał przykłady wielu działających w Polsce związków pracodawców, właściwie każda niemal branża ma już taki związek. Najbardziej znane związki pracodawców, reprezentatywne w skali kraju, to np. Business Centre Club, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej czy Konfederacja Lewiatan.

 

1 sala

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele producentów i dystrybutorów maszyn zgodzili się, że formuła związku pracodawców najlepiej spełni ich potrzeby i oczekiwania. W związku z tym, zgodnie z wymogami prawnymi, odbyło się Zgromadzenia Założycielskie Związku Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych. 

 

 

Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Związku, a także o przyjęciu Statutu Związku. Następnie odbyły się głosowania nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.

 

 

 

Po zgłoszeniu kandydatów i ich przedstawieniu odbyły się tajne wybory. Najwięcej głosów otrzymali i w skład Zarządu weszli: Adrian Winnicki (Bobcat), Rafał Koźmin (Liugong) i Marek Surma (Broker Serwis). Następnie, w kolejnych tajnych wyborach, uczestnicy zgromadzenia wybrali spośród członków Zarządu osobę na stanowisko Prezesa.

 

 

 

Najwięcej głosów uzyskał Adrian Winnicki i objął funkcję Prezesa Związku. W skład Komisji Rewizyjnej, także w drodze tajnych wyborów, powołani zostali: Andrzej Gierszon (Liugong) i Robert Bisaga (Klinika Maszyn).

 


Kolejnym punktem obrad było określenie wielkości wpisowego i rocznej składki w Związku. Z kilku zgłoszonych z sali propozycji najwięcej głosów uzyskała propozycja: wpisowe 2000 zł i składka roczna 4000 zł. Po zebraniu założycielskim Zarząd Związku odbył pierwsze swoje posiedzenie.

 

 

 

Podjęto na nim m.in. decyzję o powołaniu na funkcję Wiceprezesa Marka Surmę. Na dyrektora biura Związku powołany został Rafał Jajor. Biuro zlokalizowane zostało w miejscu pracy dyrektora, czyli w Błoniu, w siedzibie wydawnictwa Lasmedia. 

 

 

 

Zarząd podjął decyzję o przyjęciu Stowarzyszenia Operatorów Maszyn Roboczych w poczet Członków Wspierających Związek i jednocześnie powołaniu prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Migdę na Pełnomocnika Zarządu. Biuro otrzymało zlecenie szeregu działań mających m.in. na celu rejestrację Związku w KRS, otwarcie konta bankowego, wynajęcie biura księgowego, stworzenie strony internetowej itp.

 

 

3 posiedzenie Zarządu

 

Kontakt:

Związek Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych

Tel. 663 333 877, rafal.jajor@lasmedia.pl

 

Na zdjęciu tytułowym członkowie zarządu (w kolejności od lewej): Rafał Koźmin (Liugong), Adrian Winnicki (Bobcat), i Marek Surma (Broker Serwis). Na dolnej fotografii pierwsze posiedzenie zarządu, od lewej: Rafał Jajor– dyrektor biura, Zbigniew Migda – pełnomocnik Zarządu, Adrian Winnicki – Prezes, Marek Surma – Wiceprezes, Rafał Koźmin – członek Zarządu.

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL